Reklama

Koronawirus. Strefa czerwona i strefa żółta. Jakie obowiązują zasady?

Opublikowano: wt, 29 wrz 2020 12:51
Autor:

Koronawirus. Strefa czerwona i strefa żółta. Jakie obowiązują zasady? - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Z powodu rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii koronawirusa kraj jest podzielony na trzy strefy – normalną, żółtą i czerwoną.

Co tydzień rząd aktualizuje powiaty, które trafiają do stref o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa. Z powodu ogniska koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie, gdzie zakażenie koronawirusem stwierdzono u 101 osób – istnieje ryzyko, że również powiat krotoszyński znajdzie się w strefie żółtej lub czerwonej.

 

Jak informuje Starosta, 1 października zapadną decyzje dotyczące statusu naszego powiatu i naszej gminy. Należy się spodziewać zaliczenia Krotoszyna do strefy podwyższonego ryzyka. Nie czekajmy na ogłoszenie komunikatu. Już teraz apeluję do Państwa o ograniczenie do bezwzględnego minimum korzystania z miejsc publicznych, jakimi są place zabaw, siłownie zewnętrzne, tereny rekreacyjne, targowisko miejskie oraz inne miejsca, w których może gromadzić się większa liczba osób – wskazuje Franciszek Marszałek, burmistrz Krotoszyna.

Minister zdrowia zapowiedział, że - ze względu na sytuację pandemiczną oraz rosnącą liczbę osób zakażonych koronawirusem - przygotowane są nowe obostrzenia, które wejdą w życie w najbliższym czasie. 

Patrząc na ścieżkę rozwoju pandemii będziemy zaostrzali politykę obostrzeń strefowo, w zależności od skali zachorowań w ciągu ostatnich dwóch tygodni - zapowiedział  Adam Niedzielski, minister zdrowia. 

Ma zmienić się m.in liczba osób biorących udział w zgromadzeniach i imprezach rodzinnych -  w strefie zielonej do 100 osób, w strefie żółtej do 75 osób. Natomiast w strefie czerwonej pozostanie ograniczenie zgromadzeń do 50 osób. 

Obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu ma pojawić się także w strefie żółtej, a w strefie czerwonej zostanie wprowadzone nowe obostrzenie - ograniczenie działalności restauracji, pubów i barów do godziny 22.00. 

 

 

JAKIE ZASADY OBOWIĄZUJĄ W POSZCZEGÓLNYCH STREFACH?

 

MASECZKI:

Strefa zielona:

Obecnie jest obowiązek zasłaniania ust i nosa:

  •  w środkach publicznego transportu zbiorowego;
  •  w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowna odległość 1,5 m;
  •  w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
  •  w obiektach handlowych lub usługowych;
  •  w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.

Strefa żółta:

Obecnie bez zmian (ma zostać wprowadzony obowiązek zasłaniania ust i nosa wszędzie w przestrzeni publicznej)

Strefa czerwona:

Obowiązek zasłaniania ust i nosa wszędzie w przestrzeni publicznej

 

TRANSPORT ZBIOROWY:

Strefa zielona:

Obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

  •  100 % liczby miejsc siedzących albo
  •  50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych.
Obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa żółta:

bez zmian

Strefa czerwona:

50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego

 

GASTRONOMIA:

Strefa zielona:

Obecnie w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.

Strefa żółta:

Wszystkie zasady obowiązujące w normalnej strefie oraz 1 osoba na 1 mkw

Strefa czerwona:

Wszystkie zasady obowiązujące w normalnej strefie oraz 1 osoba na 1 mkw (ma zostać wprowadzone ograniczenie działalności restauracji, pubów i barów do godziny 22.00)

 

HANDEL:

Strefa zielona:

Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Strefa żółta:

bez zmian

Strefa czerwona:

bez zmian

 

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE, TATUAŻU

Strefa zielona:

Obecnie w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Strefa żółta:

bez zmian

Strefa czerwona:

bez zmian

 

WESELA I INNE UROCZYSTOŚCI RODZINNE:

Strefa zielona:

Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa. (Limit ma zostać zmniejszony do 100 osób)

Strefa żółta:

100 osób, z wyjątkiem obsługi. (Limit ma zostać zmniejszony do 75 osób)

Strefa czerwona:

50 osób, z wyjątkiem obsługi

 

INNE IMPREZY I SPOTKANIA:

Strefa zielona:

Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa. (Limit ma zostać zmniejszony do 100 osób)

Strefa żółta:

100 osób, z wyjątkiem obsługi. (Limit ma zostać zmniejszony do 75 osób)

Strefa czerwona:

50 osób, z wyjątkiem obsługi

 

KOŚCIOŁY:

Strefa zielona:

Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Strefa żółta:

bez zmian

Strefa czerwona:

W kościele: 50% obłożenia budynku (kościoła)  lub innego obiektu kultu religijnego + obowiązek zakrywania ust i nosa

Na zewnątrz: 150 osób na zewnątrz + obowiązek zakrywania ust i nosa (niezależnie od dystansu)

 

SIŁOWNIE:

Strefa zielona:

Na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Strefa żółta:

1 osoba na 7 mkw

Strefa czerwona:

1 osoba na 10 mkw

 

WYDARZENIA SPORTOWE:

Strefa zielona:

Piłka nożna i żużel - na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Sport, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Tutaj publiczność na obiektach sportowych musi być odstęp 1,5 m i max. 50% liczby miejsc. Poza obiektami sportowymi bez publiczności.

Sport na basenach - co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Sport na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Widzowie są obowiązani zakrywać usta i nos.

Strefa żółta:

wszystkie zasady obowiązujące w normalnej strefie oraz ograniczenie widowni do 25 %

Strefa czerwona:

wszystkie zasady obowiązujące w normalnej strefie oraz brak publiczności

 

 

WYDARZENIA KULTURALNE W POMIESZCZENIACH:

Strefa zielona:

udostępnienie widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,

zapewnienie, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa żółta:

wszystkie zasady obowiązujące w normalnej strefie oraz 25% publiczności

Strefa czerwona:

zakaz organizowania wydarzeń kulturalnych w pomieszczeniach

 

WYDARZENIA KULTURALNE NA OBIEKTACH SPORTOWYCH NA OTWARTEJ PRZESTRZENI:

Strefa zielona:

udostępnienie co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,

zapewnienie, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa żółta:

wszystkie zasady obowiązujące w normalnej strefie oraz 25% publiczności

Strefa czerwona:

zakaz organizowania wydarzeń kulturalnych na obiektach sportowych na otwartej przestrzeni

 

WYDARZENIA KULTURALNE NA OTWARTEJ PRZESTRZENI:

Strefa zielona:

zapewnienie, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw,

zachowanie odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,

zapewnienie, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

nie ma limitu 150 osób

 

Strefa żółta:

wszystkie zasady obowiązujące w normalnej strefie oraz limit 100 osób

Strefa czerwona:

zakaz organizowania wydarzeń kulturalnych na otwartej przestrzeni

 

KINA:

Strefa zielona:

Zasady podobne jak przy wydarzenich kulturalnych - 50% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.

Strefa żółta:

25% publiczności

Strefa czerwona:

25% publiczności

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.