Reklama

Koronawirus. Od dziś narodowa kwarantanna. Sprawdź, jakie obowiązują zasady

Opublikowano: 28 grudnia 2020 13:37
Autor:

Koronawirus. Od dziś narodowa kwarantanna. Sprawdź, jakie obowiązują zasady - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Od dziś (28 grudnia 2020 r.) do niedzieli (17 stycznia 2021 r.) w całej Polsce obowiązuje narodowa kwarantanna w związku z epidemią koronawirusa.

Reklama

Narodowa kwarantanna w Polsce potrwa do 17 stycznia 2021 roku – czyli do czasu zakończenia przez uczniów ferii zimowych, które w tym roku szkolnym w całym kraju odbywać się będą w tym samym terminie – od 4 do 17 stycznia 2021 roku.

 

Wprowadzenie narodowej kwarantanny oznacza dodatkowe obostrzenia w walce z epidemią koronawirusa. Zamknięte zostają galerie handlowe, hotele czy stoki narciarskie.

 

Jakie konkretnie zakazy wprowadzono? Przeczytaj koniecznie!

 

Obostrzenia w walce z koronawirusem – 28 grudnia 2020 r. - 17 stycznia 2021 r.

 

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,

 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

 

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH:

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

 • na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

 • w autobusie, tramwaju i pociągu,

 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,

 • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Wprowadzenie tej zasady zależy od decyzji pracodawcy,

 • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,

 • w kinie i teatrze,

 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,

 • w kościele i szkole, na uczelni

 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?:

W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem.

W zakładzie pracy w celu spożycia posiłku. 

Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

 • całościowe zaburzenia rozwoju,

 • zaburzenia psychiczne,

 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,

 • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

 

PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB:

Dzieci i młodzież do 16. roku życia

W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna. Wyjątki:

 • dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej,

 • dotarcie do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,

 • w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – dotarcie do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania,

 • przemieszczanie się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego,

 • przemieszczanie się w ramach półkolonii,

 • weekendy.

Seniorzy

Nie ma zakazu przemieszczania się osób starszych. Rząd apeluje jednak do seniorów – zwłaszcza po 70 roku życia – by pozostali w domach i wychodzili jedynie w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, zaspokajaniem niezbędnych potrzeb i uczestnictwem w obrzędach religijnych.

 

CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE:

Działalność galerii handlowych jest ograniczona. Otwarte pozostają tylko niektóre punkty usługowe mające istotne znaczenie dla życia codziennego (np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, medyczne) oraz m.in. apteki, punkty apteczne, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, gazetami lub książkami, meblami.

W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit klientów:

 • 1 os/10 m2 – w sklepach do 100 m2

 • 1 os/15 m2  – w sklepach powyżej 100 m2

 

GODZINY DLA SENIORÓW:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w sklepie, drogerii, aptece oraz na poczcie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

 

GASTRONOMIA:

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie.

Restauracje hotelowe

Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko w dostarczaniu posiłków dla gości hotelowych do pokoi.

 

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE, TATUAŻU:

W całym kraju salony urody, tatuażu, fryzjerzy, a także kosmetyczki działają w reżimie sanitarnym.

Stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;

 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online.

W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci (max. 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi), a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Pomimo ograniczenia działalności galerii i parków handlowych (od 28 grudnia), salony fryzjerskie i kosmetyczne w tych miejscach mogą funkcjonować w reżimie sanitarnym.

 

EDUKACJA:

Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.

Przedszkola i żłobki funkcjonują bez zmian.

 

WYDARZENIA KULTURALNE:

Działalność placówek kultury w tym min. teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, jest zawieszona.

Działalność bibliotek jest możliwa przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.

 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA:

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.

W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

 • 50% liczby miejsc siedzących, albo

 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

 

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE:

W kościołach obowiązuje limit osób - max. 1 osoba na 15 m2, przy przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.

Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.

W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

 

ZGROMADZENIA I SPOTKANIA:

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

W imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób- do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą.

 

WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE:

Obowiązuje zakaz organizacji tego typu wydarzeń.

 

HOTELE:

Ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej. Hotele dostępne tylko m.in. dla:

 • służb mundurowych,

 • medyków,

 • dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,

 • dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego,

 • członków załogi samolotu,

 • kierowców wykonujących transport drogowy,

 • członków obsady pociągu,

 • dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,

 • dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,

 • dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.

Wyjątkiem są również hotele pracownicze.

 

SIŁOWNIE, KLUBY I CENTRA FITNESS, BASENY ORAZ AQUAPARKI:

Zawieszona zostaje działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness. Wyjątkiem są baseny, siłownie i kluby i centra fitness:

 • działające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,

 • dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

 

TRENINGI NA OTWARTEJ PRZESTRZENI I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE:

Osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie, chyba, że np. biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży.

 

WSPÓŁZAWODNICTWO I WYDARZENIA SPORTOWE:

Organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku sportu zawodowego. Wydarzenia mogą odbywać się bez udziału publiczności.

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.