Reklama

Obwieszczenie Starosty Krotoszyńskiego

Opublikowano: wt, 12 paź 2021 09:56
Autor:

Obwieszczenie Starosty Krotoszyńskiego - Zdjęcie główne

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Promowane Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2018r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2021r., poz. 756 z późn. zm.),

Reklama

zawiadamiam o wydaniu

oraz nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności

decyzji nr 127/2021 (ArB.6740.2.1.2021) z dnia 11.10.2021r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na Rozbudowie, ul. Wiewiórowskiego, w miejscowości Krotoszyn

(obręb ewidencyjny: Krotoszyn),

na wniosek Burmistrza Krotoszyna z dnia 19.05.2021r.,

 

  1. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na nieruchomościach, bądź ich częściachi:

 

Dotychczasowy stan prawny nieruchomości

Gmina

Obręb

arkusz

nr działki

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/1

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3946/1

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/2

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/13

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/14

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/4

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/5

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/6

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/7

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/8

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/9

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

3463/14

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/24

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/22

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/10

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/12

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/22

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/21

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/20

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

6438

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

3464

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

3719

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3718

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

57

3937

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3720

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3946/2

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3721

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3699

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

60

3948/1

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

60

3949

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3739

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3738

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3737

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3736

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3735

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3732

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3731

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3728/1

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3728/2

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3726/4

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3726/3

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3726/2

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3726/1

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3881/2

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/10

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/9

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/8

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/7

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/6

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/13

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/12

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/11

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3947

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3909/4

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

35

3494

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3911/5

 

  1. Nieruchomości lub ich części w liniach rozgraniczających, planowane do przejęcia na rzecz właściwej jednostki samorządu terytorialnego/Skarbu Państwa:

  1. Oznaczenie nieruchomości, które w całości z mocy prawa stają się własnością Gminy

Gmina

Obręb

arkusz

nr działki

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

3464 – o pow. 0,0162ha

 

 

  1. Oznaczenie nieruchomości powstałych wskutek podziału nieruchomości, które z mocy prawa stają się własnością Gminy

Teren przed podziałem; oznaczony aktualnie,

jako działka nr; powierzchnia działki, arkusz mapy

Stan po podziale

Teren pod drogę w liniach rozgraniczających, do przejęcia przez Miasto i Gminę Krotoszyn; po podziale oznaczony jako działka nr,

 

powierzchnia działki

 

Teren poza drogą pozostający we władaniu dotychczasowych właścicieli; po podziale oznaczony jako działka nr,

 

powierzchnia działki

 

Gmina

Obręb

arkusz

nr działki

nr działki

nr działki

pole powierzchni działki ewid. w ha

pole powierzchni działki

ewid. w ha

pole powierzchni działki ewid. w ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/1

o pow.

0,3007 ha

6422/27

o pow.

0,0099 ha

6422/28

o pow.

0,2908 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/2

o pow.

0,1491 ha

6422/29

o pow.

0,0076 ha

6422/30

o pow.

0,1415 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/5

o pow.

0,1467 ha

6422/31

o pow.

0,0162 ha

6422/32

o pow.

0,1305 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/6

o pow.

0,1476 ha

6422/33

o pow.

0,0175 ha

6422/34

o pow.

0,1301 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/7

o pow.

0,1472 ha

6422/35

o pow.

0,0169 ha

6422/36

o pow.

0,1303 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/8

o pow.

0,1467 ha

6422/37

o pow.

0,0163 ha

6422/38

o pow.

0,1304 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/9

o pow.

0,1463 ha

6422/39

o pow.

0,0154 ha

6422/40

o pow.

0,1309 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/10

o pow.

0,1579 ha

3912/48

o pow.

0,0018 ha

3912/49

o pow.

0,1561 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/12

o pow.

0,1535 ha

3912/50

o pow.

0,0012 ha

3912/51

o pow.

0,1523 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/22

o pow.

0,1159 ha

3912/56

o pow.

0,0022 ha

3912/57

o pow.

0,1137 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/21

o pow.

0,1158 ha

3912/54

o pow.

0,0042 ha

3912/55

o pow.

0,1116 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/20

o pow.

0,1158 ha

3912/52

o pow.

0,0031 ha

3912/53

o pow.

0,1127 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

6438

o pow.

0,1696 ha

6438/1

o pow.

0,0076 ha

6438/2

o pow.

0,1620 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3718

o pow.

o pow.

3,4109 ha

3718/1

o pow.

o po.

 

0,1006 ha

371 o pow.

8/2

o pow.

3,3103 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3721

o pow.

3,3082 ha

3721/1

o pow.

0,1926 ha

3721/2

o pow.

3,1156 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3739

o pow.

0,1472 ha

3739/1

o pow.

0,0151 ha

3739/2

o pow.

0,1321 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3738

o pow.

0,2500 ha

3738/1

o pow.

0,0211 ha

3738/2

o pow.

0,2289 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3737

o pow.

0,2852 ha

3737/1

o pow.

0,0159 ha

3737/2

o pow.

0,2693 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3736

o pow.

0,0245 ha

3736/1

o pow.

0,0039 ha

3736/2

o pow.

0,0206 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3735

0,3120 ha

3735/1

0,0258 ha

3735/2

0,2862 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3732

o pow.

0,3608 ha

3732/1

o pow.

0,0196 ha

3732/2

o pow.

0,3412 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3731

o pow.

0,3864 ha

3731/1

o pow.

0,0175 ha

3731/2

o pow.

0,3689 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3728/1

o pow.

0,3793 ha

3728/3

o pow.

0,0146 ha

3728/4

o pow.

0,3647 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3728/2

o pow.

0,0267 ha

3728/5

o pow.

0,0045 ha

3728/6

o pow.

0,0222 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3726/4

o pow.

0,0775 ha

3726/11

o pow.

0,0049 ha

3726/12

o pow.

0,0726 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3726/3

o pow.

0,1046 ha

3726/9

o pow.

0,0099 ha

3726/10

o pow.

0,0947 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3726/2

o pow.

0,1049 ha

3726/7

o pow.

0,0101 ha

3726/8

o pow.

0,0948 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3726/1

o pow.

0,1085 ha

3726/5

o pow.

0,0248 ha

3726/6

o pow.

0,0837 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/10

o pow.

0,1951 ha

3909/14

o pow.

0,0110 ha

3909/15

o pow.

0,1841 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/9

o pow.

0,1174 ha

3909/28

o pow.

0,0098 ha

3909/29

o pow.

0,1076 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/8

o pow.

0,1200 ha

3909/26

o pow.

0,0128 ha

3909/27

o pow.

0,1072 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/7

o pow.

0,1218 ha

3909/24

o pow.

0,0134 ha

3909/25

o pow.

0,1084 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/6

o pow.

0,1223 ha

3909/22

o pow.

0,0133 ha

3909/23

o pow.

0,1090 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/13

o pow.

0,0900 ha

3909/20

o pow.

0,0095 ha

3909/21

o pow.

0,0805 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/12

o pow.

0,0900 ha

3909/18

o pow.

0,0091 ha

3909/19

o pow.

0,0809 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/11

o pow.

0,3052 ha

3909/16

o pow.

0,0252 ha

3909/17

o pow.

0,2800 ha

 

  1. Oznaczenie nieruchomości powstałych wskutek podziału nieruchomości, które przed podziałem stanowiły już własność Gminy

Teren przed podziałem; oznaczony aktualnie jako działka nr; powierzchnia działki, arkusz mapy,

Stan po podziale

Teren pod drogę w liniach rozgraniczających, do przejęcia przez Miasto i Gminę Krotoszyn; po podziale oznaczony

jako działka nr,

 

powierzchnia działki

Teren poza drogą pozostający we władaniu dotychczasowych właścicieli; po podziale oznaczony

jako działka nr,

powierzchnia działki

Gmina

Obręb

arkusz

nr działki

nr działki

nr działki

pole powierzchni działki ewid. w ha

pole powierzchni działki ewid. w ha

pole powierzchni działki ewid. w ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

3719

o pow.

0,0969 ha

3719/1

o pow.

0,0047 ha

3719/2

o pow.

0,0922 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

60

3948/1

o pow.

1,4838 ha

3948/9

o pow.

0,0263 ha

3948/10

o pow.

1,4575 ha

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3881/2

o pow.

0,2338 ha

3881/4

o pow.

0,0090 ha

3881/5

o pow.

0,2248 ha

 

UWAGA: przyrost lub ubytek powierzchni działek wynika z map z projektami podziału, sporządzonych przez uprawnionego geodetę.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 (budynek numer 8, I piętro, pokój nr 13 lub 10).

Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Krotoszyńskiego, w terminie 14 dni od daty odbioru decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1474 z późn. zm.) i art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 754 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

 

Z up.  Starosty Krotoszyńskiego 

Krzysztof Pawlak 

 Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznie

 

Krotoszyn, dnia 11.10.2021r.

 

 
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE