Reklama

Wielkopolska skutecznie rozwijana dzięki PROW 2014-2020

Opublikowano:
Autor:

Wielkopolska skutecznie rozwijana dzięki PROW 2014-2020 - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Praca Blisko 270 milionów złotych wypłacono już beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Pozytywnie rozpatrzonych zostało około 1200 wniosków o płatność. Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej w regionie poprawia się stan infrastruktury wiejskiej, powstają nowe firmy i rozwijają już istniejące, dając nowe miejsca pracy mieszkańcom wielkopolskiej wsi. PROW 2014-2020 pomaga również dbać o dziedzictwo lokalne i rozwój turystyki na obszarach wiejskich.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od drugiej połowy 2015 roku. Od tego czasu zakończono szereg naborów wniosków, w efekcie czego podpisanych zostało ponad 2000 umów z beneficjentami na zadania o łącznej wartości prawie 500 milionów złotych.

- Województwo wielkopolskie jest drugim co do wielkości regionem w kraju. Jako region tradycyjnie rolniczy mierzy się z wieloma wyzwaniami, które stawia przed nim współczesny świat. Działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 2014-2020 zmierzają do tego, aby obszary wiejskie uczynić miejscem atrakcyjnym do życia. Poprawiamy stan dróg gminnych i powiatowych, dbamy o zapewnienie dostępu mieszkańcom do podstawowych usług, takich jak doprowadzenie bieżącej wody, czy odprowadzenie nieczystości. Troszczymy się o rozwój handlu lokalnego umożliwiając gminom inwestowanie w targowiska. Budowane i modernizowane są świetlice wiejskie, parki, ścieżki pieszo-rowerowe, boiska, place zabaw i siłownie zewnętrzne. Pamiętamy też o ochronie zabytków. Jednym z priorytetowych wyzwań programu jest zwiększenie zatrudnienia na obszarach wiejskich w branżach pozarolniczych. Dzięki środkom europejskim skutecznie rozwijamy nasz region – mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.

Inwestycje w powiatach jarocińskim i krotoszyńskim

10,5 miliona złotych z PROW 2014-2020 zostało dotychczas wypłaconych beneficjentom z powiatów jarocińskiego i krotoszyńskiego na realizację zadań inwestycyjnych. W ramach uzyskanego dofinansowania Miasto i Gmina Krotoszyn zbudowało drogę gminną łączącą miejscowości Kobierno i Nowy Folwark. W 2019 roku wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisał umowy na realizację kolejnych inwestycji drogowych. Powiat Jarociński pozyskał 3 miliony złotych na przebudowę drogi powiatowej Hilarów-Wola Książeca, natomiast Gmina Żerków blisko 240 tysięcy złotych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dobieszczyzna.

Znaczące środki europejskie samorząd województwa przekazał na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Dzięki temu w miejscowościach Długołęka oraz Smolice w gminie Kobylin zbudowana została kanalizacja sanitarna. Przebudowo również stację uzdatniania wody w Długołęce. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o. o. w Krotoszynie wykonało przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Chwaliszew, a także rozbudowało kanalizację sanitarną i sieć wodociągową w miejscowości Lutogniew. Środki na realizację inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową zdobyła również Gmina Zduny, przeznaczając je na remont stacji uzdatniania wody w Konarzewie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. W lipcu 2020 roku Gmina Zduny podpisała kolejną umowę dotycząca dofinansowania inwestycji tego typu. Jej realizacja pozwoli na podłączenie osady Siejew do kanalizacji sanitarnej oraz modernizację kilometrowego odcinka sieci wodociągowej w Baszkowie.

Pomoc finansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich umożliwiła budowę targowiska w Jaraczewie. W efekcie powstało nowoczesne miejsce m.in. do celów promocji lokalnej produkcji rolniczej wytwarzanej w systemie ekologicznym.

Beneficjenci PROW 2014-2020 inwestują również w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Miasto i Gmina Krotoszyn wykonało przebudowę Domu Kultury w Wielowsi, uzyskując w grudniu 2019 roku refundację poniesionych z tego tytułu kosztów. W czerwcu 2020 roku zakończyła się rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni w gminie Zduny. Ta sama gmina pozyskała też fundusze na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach w ramach środków przewidzianych na „Ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego”.

Ważne środki na rozwój lokalny

W województwie wielkopolskim funkcjonuje 28 lokalnych grup działania finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na obszarze powiatu jarocińskiego działają Stowarzyszenie „Z Nami warto”, do którego należy m.in. gmina Żerków oraz Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski, w skład którego wchodzą m.in. gminy Jaraczewo, Jarocin i Kotlin. Gminy Koźmin Wielkopolski i Rozdrażew z powiatu krotoszyńskiego należą do Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią”, Gmina Kobylin do Stowarzyszenia „LGD Gościnna Wielkopolska”, natomiast gminy Zduny, Krotoszyn i Sulmierzyce do Stowarzyszenia „Okno Południowej Wielkopolski”.

Lokalne grupy działania prowadzą nabory wniosków zgodnie z opracowanymi wcześniej strategiami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Pieniądze na realizację projektów wpisujących się w poszczególne strategie trafiają do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, firm i osób fizycznych. Na terenie powiatów jarocińskiego i krotoszyńskiego wartość zrealizowanych projektów dofinansowanych za pośrednictwem wielkopolskich LGD to 4,6 miliona złotych. Przyznane fundusze umożliwiły realizację 38 przedsięwzięć, z których 26 dotyczyło rozpoczęcia działalności gospodarczej lub rozwinięcia już istniejących przedsiębiorstw.

Pozostałe zadania zostały zrealizowane przez lokalne instytucje. Dzięki środkom przeznaczonym na wsparcie rozwoju lokalnego w ramach PROW 2014-2020 wykonano budowę świetlicy wiejskiej w Rudzie w gminie Zduny, przebudowę Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w gminie Krotoszyn, przebudowę sali wiejskiej w Szczonowie w gminie Żerków, a także modernizację świetlic wiejskich w Wyrębinie i Cegielni oraz przebudowę budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie w gminie Koźmin Wielkopolski. Stowarzyszenie "Nasza Wspólnota" im. Księdza Szczepana Toboły w Golinie w gminie Jarocin zmodernizowała natomiast budynek Domu Katolickiego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Golinie. Wśród dofinansowanych zadań znalazły się również przedsięwzięcia związane z odnowieniem stawu i rowu melioracyjnego oraz wykonaniem nasadzeń przydrożnych w Kobylinie i Starym Kobylinie, a także projekty zakładające wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach w gminie Rozdrażew oraz budowę placu zabaw w Zdunach. Beneficjentem PROW 2014-2020 są również dwie parafie z tego regionu. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie wykonała remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym a Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Marcina Biskupa w Borzęciczkach remont zabytkowego kościoła parafialnego.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umożliwia również wsparcie mniejszych inicjatyw realizowanych w formie grantów. Za pośrednictwem LGD „Wspólnie dla Przyszłości” dofinansowane zostały granty dotyczące wzmocnienia kompetencji i umiejętności mieszkańców przydatnych przy organizacji czasu wolnego oraz kształtowania świadomości ekologicznej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE