Reklama

[PORADY] Jak skutecznie reklamować wadliwy towar?

Opublikowano:
Autor:

[PORADY] Jak skutecznie reklamować wadliwy towar? - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Towar – jeśli tylko objęty jest gwarancją – można reklamować na dwa sposoby. Reklamacja do sprzedawcy tj. z tytułu rękojmi lub reklamacja do gwaranta z tytułu gwarancji.

Wybór podstawy reklamacyjnej zależy od decyzji kupującego. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. I, jak podkreślają specjaliści, z gwarancji można skorzystać wtedy, gdy została udzielona. Jest to bowiem dobrowolne świadczenie gwaranta (np. producenta, dystrybutora), które następuje poprzez złożenie przez niego oświadczenia gwarancyjnego.

Oczywiście trzeba pamiętać, że gwarant samodzielnie ustala zasady i warunki gwarancji – np. termin, na jaki została udzielona.

 

Gwarancja

 

Jeżeli w oświadczeniu nie zastrzeżono innego terminu to gwarancja udzielona jest na 2 lata, licząc od dnia wydania towaru.

Gwarant jest obowiązany do usunięcia wady lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Musi wykonać swoje obowiązki w terminie wskazanym w oświadczeniu, a gdy go nie wskazano, to powinien je wykonać niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dostarczenia mu towaru przez konsumenta – podkreślają specjaliści.

 

Termin gwarancji na cały towar biegnie od nowa, gdy dokonano wymiany rzeczy na wolną od wad lub istotnej naprawy. Zaś termin gwarancji na naprawioną część (naprawy nieistotne) przedłuża się o czas, przez który konsument nie mógł korzystać z towaru w związku ze złożoną reklamacją.

 

Rękojmia

Drugą podstawę reklamacyjną stanowi rękojmia. Stosuje się do niej przepisy kodeksu cywilnego ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), które dokładnie opisują, jak wygląda reklamacja m.in.: czego konsument może żądać od sprzedawcy, ile ten ma czasu na odpowiedź.

 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego za wady fizyczne towaru jeżeli zostały stwierdzone w ciągu 2 lat od wydania towaru. Jeżeli w tym czasie ujawnią się wady, które nie powstały w wyniku działań konsumenta, to odpowiada za nie sprzedawca – precyzują specjaliści.

Jeżeli wada ujawniła się w pierwszym roku od wydania rzeczy, zakłada się jej istnienie w chwili sprzedaży.

Konsument może żądać: wymiany towaru na nowy, naprawy, obniżenia ceny (wskazując o jakie obniżenie chodzi) oraz odstąpienia od umowy (zwrot gotówki) – o ile wada jest istotna - instruuje specjalista.

Wybór roszczenia należy do konsumenta, ale w określonych okolicznościach sprzedawca może się z nim nie zgodzić - zależy to m.in. od tego czy towar był wcześniej reklamowany, od charakteru wady (czy jest istotna czy nieistotna) oraz łatwości i szybkości wykonania naprawy lub wymiany.

 

Zmiana roszczenia

 

Jeżeli konsument złożył oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, a sprzedawca ma możliwość niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo ją usunąć, może zmienić roszczenie konsumenta i daną rzecz naprawić lub wymienić.

Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

„Niezwłoczne” usunięcie wady w rozumieniu art. 560 § 1 KC oznacza naprawę rzeczy w krótkim czasie, którego ramy wyznaczają okoliczności konkretnego przypadku.” (II CKN 564/99 - Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10.01.2002 r.).

 

Odmowa

 

W przypadku złożenia przez konsumenta żądania dot. naprawy lub wymiany rzeczy wadliwej, sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Może jednak odmówić zadośćuczynienia, jeżeli spełnienie żądania konsumenta jest niemożliwe do wykonania (rzecz nie jest już produkowana) lub wymaga nadmiernych kosztów (koszt naprawy przewyższa cenę rzeczy zakupionej). Odmawiając, sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie np. zamiast naprawy - wymianę, zamiast wymiany – naprawę, bądź obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy.

Jeżeli konsument w ramach złożonej reklamacji zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, a sprzedawca nie ustosunkował się do jego reklamacji w terminie 14 dni uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE