Reklama

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Opublikowano: Ostatnia modyfikacja:
Autor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Zdjęcie główne

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Promowane Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie.

Na podstawie art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z2020r.poz.1363 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa  ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie". 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

I. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogi wojewódzkiej:

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na nieruchomościach, bądź ich częściach:

Dotychczasowy stan prawny nieruchomości

Gmina

Obręb

arkusz

nr działki

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/1

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3946/1

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/2

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/13

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/14

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/4

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/5

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/6

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/7

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/8

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/9

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

3463/14

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/24

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/22

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/10

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/12

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/22

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/21

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/20

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

6438

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

3464

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

3719

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3718

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

57

3937

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3720

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3946/2

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3721

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3699

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

60

3948/1

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

60

3949

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3739

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3738

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3737

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3736

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3735

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3732

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3731

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3728/1

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3728/2

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3726/4

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3726/3

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3726/2

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3726/1

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3881/2

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/10

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/9

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/8

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/7

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/6

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/13

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/12

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/11

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3947

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3909/4

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

35

3494

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3911/5

Nieruchomości lub ich części w liniach rozgraniczających, planowane do przejęcia na rzecz właściwej jednostki samorządu terytorialnego/Skarbu Państwa:

Dotychczasowy stan prawny nieruchomości

Nowy stan prawny nieruchomości – własność

Gmina

Obręb

arkusz

nr działki

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/1

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/2

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/5

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/6

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/7

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/8

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/9

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/10

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/12

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/22

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/21

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/20

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

6438

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

3719

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3718

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3721

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

60

3948/1

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3739

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3738

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3737

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3736

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3735

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3732

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3731

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3728/1

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3728/2

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3726/4

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3726/3

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3726/2

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3726/1

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3881/2

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/10

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/9

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/8

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/7

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/6

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/13

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/12

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/11

Miasto i Gmina Krotoszyn

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

3464

Miasto i Gmina Krotoszyn

Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone (np. dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, obowiązek budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych):

Dotychczasowy stan prawny nieruchomości

Gmina

Obręb

arkusz

nr działki

Rodzaj ograniczenia

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3909/4

budowa sieci elektroenergetycznej

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/11 (3909/16*, 3909/17**)

przebudowa sieci elektroenergetycznej

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

35

3494

budowa sieci gazowej

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3911/5

budowa sieci gazowej

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

3719 (3719/1*, 3719/2**)

Przebudowa urządzeń wodnych

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3736 (3736/1*, 3736/2**)

Przebudowa urządzeń wodnych

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3881/2 (3881/4*, 3881/5**)

Przebudowa urządzeń wodnych

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

57

3937

Przebudowa urządzeń wodnych

przebudowa sieci elektroenergetycznej

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3699

Przebudowa drogi innej kategorii

*) działka po podziale wchodząca w pas drogowy

**)działka po podziale pod czasowe zajęcie

 

Szczegółowe zestawienie nieruchomości zawartych we wniosku o wydanie decyzji

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, objętych linią terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych

 

oznaczone na mapie kolorem:

- czerwonym dla działek drogowych położonych w całości w graniach projektowanego pasa drogowego,

- niebieskim dla działek powstałych wskutek podziału nieruchomości,

- błękitnym dla działek, które w całości z mocy prawa stają się własnością Urzędu Miasta i Gminy Krotoszyn,

- fioletowym dla działek, dla których ustala się obowiązek dokonania przebudowy urządzeń wodnych,

- żółtym dla działek, dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych,

- różowym dla działek, dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu

 

1. Nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren

oznaczone na mapie kolorem:

- czerwonym dla działek drogowych położonych w całości w graniach projektowanego pasa drogowego,

- niebieskim dla działek powstałych wskutek podziału nieruchomości,

- błękitnym dla działek, które w całości z mocy prawa stają się własnością Powiatu),

a)

Oznaczenie nieruchomości położonych w całości w granicach projektowanego pasa drogowego drogi gminnej/powiatowej, stanowiących już własność Gminy/Powiatu wg EGB

Gmina

Obręb

arkusz

nr działki

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3946/1

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/13

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/14

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/4

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

3463/14

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/24

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/22

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3720

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3946/2

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

60

3949

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3947

 

b)

Oznaczenie nieruchomości, które w całości z mocy prawa stają się własnością Gminy/Powiatu

Gmina

Obręb

arkusz

nr działki

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

3464

 

c)

Oznaczenie nieruchomości powstałych wskutek podziału nieruchomości, które z mocy prawa stają się własnością Gminy/Powiatu

Stan przed podziałem

Stan po podziale

Do zajęcia pod realizację inwestycji

Dotychczasowy właściciel (poza inwestycją)

Gmina

Obręb

arkusz

nr działki

nr działki

nr działki

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/1

6422/27

6422/28

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/2

6422/29

6422/30

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/5

6422/31

6422/32

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/6

6422/33

6422/34

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/7

6422/35

6422/36

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/8

6422/37

6422/38

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

6422/9

6422/39

6422/40

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/10

3912/48

3912/49

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/12

3912/50

3912/51

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/22

3912/56

3912/57

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/21

3912/54

3912/55

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3912/20

3912/52

3912/53

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

6438

6438/1

6438/2

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3718

3718/1

3718/2

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3721

3721/1

3721/2

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3739

3739/1

3739/2

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3738

3738/1

3738/2

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3737

3737/1

3737/2

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3736

3736/1

3736/2

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3735

3735/1

3735/2

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3732

3732/1

3732/2

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3731

3731/1

3731/2

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3728/1

3728/3

3728/4

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3728/2

3728/5

3728/6

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3726/4

3726/11

3726/12

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3726/3

3726/9

3726/10

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3726/2

3726/7

3726/8

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3726/1

3726/5

3726/6

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/10

3909/14

3909/15

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/9

3909/28

3909/28

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/8

3909/26

3909/27

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/7

3909/24

3909/25

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/6

3909/22

3909/23

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/13

3909/20

3909/21

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/12

3909/18

3909/19

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/11

3909/16

3909/17

 

d)

Oznaczenie nieruchomości powstałych wskutek podziału nieruchomości, które przed podziałem stanowiły już własność Gminy/Powiatu

Stan przed podziałem

Stan po podziale

Do zajęcia pod realizację inwestycji

Dotychczasowe przeznaczenie

(poza inwestycją)

Gmina

Obręb

arkusz

nr działki

nr działki

nr działki

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

3719

3719/1

3719/2

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

60

3948/1

3948/9

3948/10

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3881/2

3881/4

3881/5

 

3. Nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi:

a)

Oznaczenie nieruchomości, dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu (oznaczenie na mapie liniami koloru różowego)

Gmina

Obręb

arkusz

nr działki

Rodzaj zajęcia nieruchomości

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3909/4

budowa sieci elektroenergetycznej

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3909/11

(3909/16*, 3909/17**)

przebudowa sieci elektroenergetycznej

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

57

3937

przebudowa sieci elektroenergetycznej

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

35

3494

budowa sieci gazowej

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

56

3911/5

budowa sieci gazowej

*) działka po podziale wchodząca w pas drogowy
**) działka po podziale na czasowe zajęcie

b)

Oznaczenie nieruchomości, dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych (oznaczenie na mapie liniami koloru żółtego)

Gmina

Obręb

arkusz

nr działki

Rodzaj zajęcia nieruchomości

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

62

3699

Przebudowa drogi innej kategorii

 

c)

Oznaczenie nieruchomości, dla których ustala się obowiązek budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (oznaczenie na mapie liniami koloru fioletowego)

Gmina

Obręb

arkusz

nr działki

Rodzaj zajęcia nieruchomości

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

63

3719

(31719/1*, 3719/2**)

Przebudowa urządzeń wodnych

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3736

(3736/1*, 3736/2**)

Przebudowa urządzeń wodnych

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3881/2

(3881/4*, 3881/5**)

Przebudowa urządzeń wodnych

Krotoszyn

0001 Miasto Krotoszyn

61

3937

Przebudowa urządzeń wodnych


*) działka po podziale wchodząca w pas drogowy
**) działka po podziale na czasowe zajęcie

 

Jednocześnie informuję, że:

- zgodnie z art.11d ust.9 i 10 ustawy, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;

- zgodnie z art.11d ust.5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, w urzędzie starostwa, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej.

Zgodnie z art.49 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735) - zwanej dalej k.p.a., zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 14 września 2021r.;

- zgodnie z art. 10 k.p.a., strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie ( Wydział Architektury i Budownictwa - pokój 13).

Wizyta klientów w Urzędzie odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia.

We wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie można się kontaktować z pracownikami telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -15.00

(tel. 62-725-42-56) ,

oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 14 września 2021r.;

- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.;

Z up.  Starosty Krotoszyńskiego 

Krzysztof  Pawlak 

 Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa 

(Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

 

 

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE