Reklama

Koźmiński Zamek - z maturą, atrakcyjnym zawodem, odważnie w przyszłość!

Opublikowano: 30 kwietnia 2021 11:00
Autor: Materiały Partnera

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Promowane Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim to ważne miejsce na mapie edukacyjnej i kulturalnej powiatu krotoszyńskiego.

Reklama

Szkoła łączy wieloletnią tradycję z nowoczesnym podejściem do nauczania. Absolwenci klas ósmych szkół podstawowych będą mieć możliwość kształcenia w systemie jednozmianowym, w trzech różnych typach szkół: liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowej szkole I stopnia.

Profesjonalna, wykwalifikowana kadra i dobrze wyposażone pracownie zapewniają uczniom wysoki poziom kształcenia. Świadczą o tym bardzo dobra zdawalność egzaminów zewnętrznych oraz sukcesy w konkursach i zawodach sportowych. Nauczyciele we współpracy z uczniami, rodzicami i pracodawcami tworzą przyjazną atmosferę i niepowtarzalny klimat. 

Szkoła jest otwarta na uczniów i ich potrzeby. Umożliwia rozwijanie pasji w licznych kołach zainteresowań, między innymi w zespole folklorystycznym „Koźminiacy”, wolontariacie, kołach zainteresowań czy sekcjach sportowych. Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie i korzystania ze szkolnej stołówki. Koźmiński Zamek to szkoła, w której najważniejszy jest uczeń! 

 

Oferta edukacyjna szkoły na rok 2021/2022:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

Uczniowie tej szkoły będą realizować innowację pedagogiczną bezpieczeństwo narodowe (będą uczniami tzw. klasy mundurowej). 

  • grupa z realizowanymi w zakresie rozszerzonym przedmiotami: biologią, chemią oraz matematyką lub językiem polskim (do wyboru)
  • grupa z realizowanymi w zakresie rozszerzonym przedmiotami: historią, geografią oraz matematyką lub językiem polskim (do wyboru)

 

TECHNIKUM:

Technik ekonomista  - organizuje pracę biura firmy. Analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy. Samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia oraz magazynowania materiałów i gotowych produktów oraz sprzedaży towarów i usług. Dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno- -finansową przedsiębiorstwa. Wykonuje analizy, sporządza sprawozdania. Pracuje we wszystkich podmiotach gospodarczych, firmach, instytucjach, może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technik rolnik z elementami agrotroniki - organizuje i nadzoruje prace związane z uprawą roślin oraz hodowlą zwierząt gospodarskich. Prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zajmuje się kalkulacją kosztów produkcji rolnej. Obsługuje środki techniczne stosowane w rolnictwie. Zdobywa wiedzę z zakresu agrotroniki. Pracuje w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych, ARiMR, doradztwie rolniczym. 

Technik agrobiznesu z elementami dietetyki (z możliwością zdobycia w drugiego zawodu w trakcie nauki – technik rolnik) - ocenia opłacalność prowadzenia produkcji rolno – spożywczej,kontroluje jakość podstawowych produktów rolniczych, spożywczych i środków do produkcji rolnej, analizuje i ocenia działalność zaopatrzeniową, produkcyjną, handlową i finansową firm, sporządza podstawową dokumentację związaną z działalnością firmy,promuje produkty i usługi oraz kształtuje wizerunek firmy, pracuje w firmach przetwórstwa rolno – spożywczego, handlowych w branży rolniczej i usługowo- turystycznych, może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - uruchamia i konserwuje systemy do pozyskiwania energii odnawialnej elektrycznej i cieplnej,sporządza kosztorysy robót związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, dokonuje napraw systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, ocenia wpływ na środowisko wyżej wymie nionych systemów i urządzeń,montuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - projektuje i przygotowuje prace graficzne do procesu drukowania. Wykorzystuje urządzenia cyfrowe stosowane w procesach poligraficznych. Prowadzi kontrolę jakości produktów poligraficznych. Stosuje programy Photoshop, Ilustrator, In Design, Corel Draw. Obsługuje maszyny i urządzenia poligraficzne. Pracuje w studiach grafiki i reklamy, fotografii cyfrowej, zakładach poligraficznych, drukarniach i agencjach reklamowych. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technik spedytor - zajmuje się opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki, organizuje odprawy celne towarów. Organizuje wyładunek i załadunek, oraz przewóz towarów. Sporządza umowy z klientami, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Wykonuje prace związane z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego. Pracuje w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów, w branży informatycznej i telekomunikacyjnej. 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

Oddział wielozawodowy - nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem zawodowym. Przedmioty zawodowe realizowane są na 4-tygodniowych kursach dokształcających. Kształcenie odbywa się we wszystkich zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego na poziomie branżowej szkoły I stopnia. Po jej ukończeniu istnieje możliwość kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE