Reklama

PIELĘGNIARSTWO W CZASIE PANDEMII - WYBIERZ STUDIA Z POTENCJAŁEM!

Opublikowano:
Autor:

PIELĘGNIARSTWO W CZASIE PANDEMII - WYBIERZ STUDIA Z POTENCJAŁEM! - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości O tym jaką rolę odgrywa personel medyczny w zakresie ochrony zdrowia, diagnozowania i pielęgnowania pacjentów, mogliśmy przekonać się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy naszą codzienność sparaliżował COVID-19.

W dobie wciąż niestabilnej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, kluczowym aspektem staje się więc, przygotowanie wysoko wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego, który wesprze działania lekarzy oraz otoczy opieką pacjentów i ich rodziny.

Krotoszyńska Filia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, od lutego br. umożliwia studentom zdobycie zawodu pielęgniarki, prowadząc kształcenie na bezpłatnych studiach stacjonarnych.

O tym jak wygląda rekrutacja na studia pielęgniarskie w Krotoszynie, odpowiada Dyrektor Filii PWSZ Gniezno w Krotoszynie - dr nauk o zdrowiu Katarzyna Plagens-Rotman.

 

W lutym br. ruszyły studia w Filii gnieźnieńskiej uczelni w Krotoszynie, właśnie na kierunku pielęgniarstwo - czy może nam Pani powiedzieć coś więcej na ten temat?

Na początku chciałabym podkreślić, że Filia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, została uruchomiona dzięki wysiłkom i zaangażowaniu wielu osób, w tym szczególnie władz powiatu krotoszyńskiego z Panem Starostą - Stanisławem Szczotką i  Wicestarostą - Pawłem Radojewskim na czele.

Procedura administracyjna związana z utworzeniem Filii naszej Uczelni w Krotoszynie, wymagała od nas spełnienia wielu formalnych warunków.

Ostatecznie w lutym br. na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz akredytacji Ministra Zdrowia, którą otrzymaliśmy po dokonaniu oceny przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych, udało się zainaugurować rok akademicki 2019/2020.

Akredytacja Ministerstwa Zdrowia wydana naszej Uczelni, ostatecznie potwierdziła, że spełniamy wszystkie wymagania dotyczące standardów kształcenia przyszłych pielęgniarek. W praktyce oznacza to, że zarówno nasz program kształcenia, jak i kadra akademicka oraz baza dydaktyczna, spełniają wszystkie wymogi formalne, nałożone nam jako uczelni – przez w/w jednostki działające w obszarach szkolnictwa wyższego, rozwoju kadr medycznych oraz badań naukowych.

Jak wiemy aktualna sytuacja związana z pandemią, nie ułatwia prowadzenia zajęć dydaktycznych - jak więc obecnie wyglądają kształcenie na studiach?

W marcu 2020 r. wprowadzono ograniczenia związane ze stanem pandemii w różnych obszarach nauki, życia społecznego i gospodarczego. To spowodowało, że realizacja zajęć dydaktycznych oraz praktyk zawodowych na studiach, stała się utrudniona.

PWSZ Gniezno (podobnie jak pozostałe uczelnie w całym kraju), prowadziła kształcenie w systemie zdalnym, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
tj.: video konferencji przy wykorzystaniu platformy Zoom i Microsoft Teams oraz metody elearningowej z wykorzystaniem platformy Moodle. Weryfikacja efektów kształcenia,
tj. zaliczenia i egzaminy końcowe, również odbywały się w trybie zdalnym, z zachowaniem wszelkich procedur zapewniających bezpieczeństwo wobec zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

 

A jak będą wyglądały zajęcia kiedy w końcu sytuacja wróci do normy?

W kontekście kolejnego semestru i sposobu organizacji roku akademickiego 2020/2021 wszystko zależy od sytuacji związanej z wirusem SARS-CoV-2. Mogę zapewnić, że nasza uczelnia analizuje różne scenariusze funkcjonowania uczelni, w zależności od wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia. Proszę pamiętać, że mówimy o prowadzeniu kształcenia na studiach medycznych, a zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną profesorów, doktorów i magistrów pielęgniarstwa. Ci sami ludzie, na co dzień pracują w klinikach i szpitalach, gdzie opiekują się pacjentami, leczą ich i operują. Dlatego zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa, to nasz główny priorytet, na najbliższe miesiące.

Oczywiście bardzo liczymy na to, że wrócimy do kształcenia stacjonarnego, prowadzonego w sposób tradycyjny. Być może na początku, powrót na uczelnię będzie wiązał się z wprowadzeniem metody mieszanej, tzw. blended learning lub B-learning, która łączy tradycyjne metody nauki z aktywnością zdalną studenta, przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość. Czas pokaże, ze swojej strony mogę Państwa zapewnić, że jesteśmy przygotowani do prowadzenia procesu kształcenia, niezależnie
od scenariusza, jaki nam jako Uczelni przyjdzie realizować.

W jakim systemie są prowadzone studia w Krotoszynie?

Zajęcia prowadzone są tylko i wyłącznie w trybie stacjonarnym (dziennym).

Zgodnie ze standardami MNiSW, ogólna liczba godzin w programie kształcenia wynosi 4720 godzin, (w tym 1100 godzin, to zajęcia praktyczne, tj. ćwiczenia, laboratoria i symulacje, a 1200 godzin, to liczba praktyk zawodowych, które studenci zobowiązani są zrealizować na różnych oddziałach, tj.: interna, geriatria, chirurgia, pediatria, neurologia, psychiatria, intensywna terapia itp.)

Absolwenci pielęgniarstwa, kończą studia z tytułem licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich (II stopnia).

Idealny kandydat na studia pielęgniarskie w Krotoszynie, to?

Idealny kandydat na studia pielęgniarskie, to osoba która „czuje powołanie” i lubi opiekować się innymi ludźmi. To osoba, która charakteryzuje się dużą otwartością, empatią i oddaniem oraz posiada umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi i łagodzenia wszelkich sytuacji stresowych. Ważna jest również odporność na cudze cierpienie, z którym absolwenci tego kierunku, wcześniej czy później się spotkają.

Warto podkreślić, że nie każdy nadaje się do wykonywania tego zawodu. Pewną barierą może okazać się np.: lęk przed cudzym cierpieniem, krwią itp.

 

Na jakie „ przywileje i korzyści” mogą liczyć studenci pielęgniarstwa w Krotoszynie?

Studenci Filii w Krotoszynie, mają takie same przywileje i możliwości rozwoju, jak studenci w PWSZ Gniezno. Każdy student PWSZ Gniezno, może wziąć również udział w dodatkowych, certyfikowanych kursach, podnoszących jego kwalifikacje zawodowe,  a w ramach Programu Erasmus+ może studiować i praktykować, m.in.: w Niemczech, Bułgarii, Turcji, Portugalii, oraz na Malcie i Litwie.

Ponadto studenci mogą skorzystać z programu unijnego pt.: „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ” (program UE realizowany będzie do 2023 roku), w którym uczestniczą projektu biorą udział w dodatkowych: wykładach ponadprogramowych, otrzymują wynagrodzenie za praktyki zawodowe oraz za praktyki ponadprogramowe, a wybrani uczestnicy projektu (decyduje średnia ocen), otrzymują jeszcze stypendium motywacyjne.

Dodatkowo Uczelnia oferuje swoim studentom również pomoc materialną w formie atrakcyjnych stypendiów i wspiera wszelkie inicjatywy studenckie, rozwój sportowych pasji oraz działalność społeczną, tj.: imprezy integracyjne dla studentów, festiwale nauki, zbiórki krwi, a także różnego rodzaju akcje charytatywne.

Chciałabym również podzielić się z kandydatami informacją, o tym że Uczelnia jest w trakcie realizowania projektu, którego głównym celem jest otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Obecnie symulację medyczną uznaje się, za najnowocześniejszą metodę nauczania postępowania praktycznego w stanach zagrożenia życia i procedur inwazyjnych na etapie szkolenia dyplomowego. Dzięki  nowo powstałemu Centrum Symulacji Medycznej – nasi studenci pielęgniarstwa, będą mogli w warunkach najbardziej zbliżonych do autentycznych sytuacji – ćwiczyć umiejętności i procedury ratujące  zdrowie i życie pacjentów.

A jak wygląda rekrutacja na studia w czasie pandemii?

Kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów w naszej Filii w Krotoszynie, zapraszam do Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), która dostępna jest na stronie - https://pwsz-gniezno.edu.pl/krotoszyn Przypominam, że nabór na studia trwa do 15 września br.

 

Warunkiem dostania się na studia jest spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań,  tj.: rejestracja w systemie on-line, wniesienie opłaty rekrutacyjnej i dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów.

Program kształcenia oraz zasady i harmonogram rekrutacji, dostępne są na stronie Uczelni, w zakładce Kandydaci - https://pwsz-gniezno.edu.pl/krotoszyn/kandydaci/

Bliższe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 62 721 04 09 lub bezpośrednio w sekretariacie Uczelni - ul. Mickiewicza 11 w Krotoszynie.

 

Dlaczego pielęgniarstwo w PWSZ Gniezno w Filii w Krotoszynie, to dobry pomysł?

Filia Uczelni znajduje się w mieście o bogatej historii i tradycji związanej z kształceniem kadr medycznych. Wraz z rozwojem miasta, wzrasta również zapotrzebowanie na pracę dla pielęgniarek i pielęgniarzy. 3-letnie studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo, dają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zawodzie pielęgniarki, który aktualnie jest jedną z najbardziej poszukiwanych profesji na rynku pracy.

Warto również wspomnieć kilka słów o samej Uczelni. W ostatnim czasie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie może pochwalić się wieloma sukcesami. Mianowicie w tym roku, gnieźnieńska uczelnia znalazła się na 1. miejscu listy rankingowej w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” i już po raz trzeci z rzędu, otrzymała wsparcie finansowe w wysokości  1 MILIONA ZŁOTYCH na doskonalenie jakości procesu kształcenia.

W czerwcu br. JM Rektor PWSZ Gniezno, odebrał certyfikat „UCZELNI LIDERÓW”, potwierdzający nadanie naszej uczelni znaku jakości, przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, a w ogólnopolskim Rankingu Publicznych Uczelni Zawodowych, które od lat prowadzi Wydawnictwo Perspektywy, w 2020 roku - PWSZ Gniezno uplasowało się na 6. miejscu, wśród wszystkich (34) publicznych uczelni zawodowych i jest 2 PWSZ-tką w Wielkopolsce!

Niewątpliwie największą siłą naszej uczelni, są absolwenci, którzy często już w czasie trwania studiów znajdują zatrudnienie w zawodzie oraz wykwalifikowana kadra dydaktyczna.

 

I na zakończenie – czego Pani życzy swoim przyszłym i obecnym studentom?

Swoim przyszłym i obecnym studentom życzę przede wszystkiemu bliskości drugiego człowieka, człowieka życzliwego, dobrego, niosącego pomoc każdemu i w każdym miejscu. W czasach kiedy obserwujemy niepokojący trend zamykania się na innych ludzi, chciałabym zaszczepić właśnie w przyszłych absolwentach, tę chęć niesienia pomocy i otwartości wobec drugiej osoby. Im więcej będzie takich osób, tym większe szansa, że nasze życie będzie przyjemniejsze dla nas wszystkich.

Dlatego na koniec zachęcam z całego serca, do podjęcia nauki w naszej Filii. Im więcej osób otwartych na pomoc innym, tym piękniejszy będzie świat wokół nas.

 

dr n. o zdrowiu Katarzyna Plagens-Rotman Dyrektor Filii PWSZ GNIEZNO w Krotoszynie

Wieloletni wykładowca akademicki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych w dziedzinach, tj: onkologia i ginekologia. Współautorka monografii „Podstawy pielęgniarstwa”. Redaktor tematyczny w czasopiśmie „Pielęgniarstwo Polskie”, redaktor naukowy w „Farmakoekonomice Szpitalnej” oraz recenzent polskich i zagranicznych czasopism naukowych, m.in.: Journal of Cancer, Journal of Diabetes Investigation czy Journal of Cellular and Molecular Medicine. Członek Polskiego Towarzystwa Położnych oraz Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych. Miłośniczka koni i amazonka.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE