18 wrz / Irmy, Stanislawa, Ireny

Wypadek samochodowy - odszkodowanie

Autor: Artykuł partnera
W dobie rozwoju komunikacji samochodowej nietrudno ulec wypadkowi. Często stajemy się uczestnikami wypadku komunikacyjnego nie z własnej winy. Ponosimy szkodę, a to z kolei uprawnia nas do podjęcia kroków w celu pozyskania należnego odszkodowania.

Najczęściej potrzebujemy pomocy prawnej, ponieważ nie orientujemy się w jaki sposób możemy samodzielnie doprowadzić do naprawienia wyrządzonej nam szkody. Taką pomoc może nam zagwarantować adwokat ze swoją wiedzą prawniczą z zakresu pozyskiwania odszkodowań na rzecz pokrzywdzonego. Konsultacje z adwokatem dadzą nam pogląd na sprawę i przyniosą odpowiedzi na szereg pytań.

Każdy z kierowców pojazdu mechanicznego zobligowany jest do opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Pierwszym krokiem, jakie podejmie adwokat będzie sprawdzenie ważności takiego ubezpieczenia i ustalenie, w którym z zakładów ubezpieczeń dany pojazd był ubezpieczony w momencie wypadku. Warto właśnie mieć świadomość, że to nie przeciwko kierowcy, który spowodował wypadek, tylko przeciwko zakładowi ubezpieczeń będą skierowane nasze roszczenia. Może się także zdarzyć, że kierowca samochodu nie miał opłaconego OC, w takiej sytuacji przydatna będzie porada prawna od radcy prawnego na polecprawnika.pl.

Doświadczony adwokat często specjalizujący się w tego rodzaju sprawach, znający ich specyfikę bez problemów poradzi sobie z gromadzeniem potrzebnej dokumentacji. Dokona rzeczowej oceny poniesionej przez nas szkody, nierzadko uszczerbku na zdrowiu i oceni realną wielkość odszkodowania, o która można zabiegać. Adwokat ze swoją znajomością zagadnienia i doświadczeniem ma świadomość, jakich kontrargumentów użyje strona pozwana do zapłacenia odszkodowania.

Zawsze jest przygotowany na ich odparcie, merytorycznie przygotowany do procesu, co gwarantuje pozytywne załatwienie sprawy. Jego działanie w naszej sprawie zaowocuje uzyskaniem najwyższej kwoty tytułem odszkodowania z wszelkich możliwych. Ponadto sami nie musimy wiedzieć z jakiego tytułu mamy prawo domagać się odszkodowania, a składowych, które budują tę kwotę jest wiele. Często zapominamy, że mamy prawo do zwrotów kosztu podróży do lekarza w celu uzyskania pomocy medycznej, koniecznej w sytuacji, kiedy ponieśliśmy uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku. Jeżeli chcesz znaleźć dobrego adwokata bez wychodzenia z domu, to wystarczy odwiedzić stronę pod następującym adresem https://polecprawnika.pl/.

Warto zatem z pomocy pełnomocnika skorzystać i nie bać się kosztów związanych z wypłaceniem jego należności. Korzyści bowiem, jakie pomoże nam uzyskać adwokat, w dużym stopniu przewyższa stawkę adwokacką. Sami nie mając wsparcia adwokata, często zgadzamy się na kwotę odszkodowania, jaką nam zaproponuje pozwany. Po fakcie może się okazać, że kwota ta została zaniżona i tylko w części rekompensuje naszą stratę i wyrządzoną krzywdę.

Ostatnie komentarze
Popularne w Materiały partnera