17 cze / Laury, Marcjana, Alberta
Informacje

Rolniku, bądź na bieżąco z płatnościami obszarowymi

ARiMR informuje, że rolnicy otrzymujący jakiekolwiek dopłaty powierzchniowe, np. płatności bezpośrednie, ONW, rolno-środowiskowe czy pieniądze za zalesione grunty rolne, muszą bezwzględnie przestrzegać przez cały rok zasad wzajemnej zgodności – cross compliance w zakresie: ochrony środowiska naturalnego, identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dobrej kultury rolnej. ARiMR przypomina także o obowiązujących dodatkowych normach i wymaganiach, które nakładają na rolników obowiązek posiadania w określonych sytuacjach pozwoleń wodnoprawnych oraz zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu.

1 19 mar 13:15

W rolnictwie trzeba stawiać na nowoczesność

Dobra polaryzacja

1 19 mar 13:11

Wyższy zasiłek pogrzebowy

Zmianie ulegają także kwoty przychodu rozstrzygające o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent rolnych. Kwoty przychodu równe 30%, 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będą wynosić 973,10 zł, 2.270,60 zł oraz 4.216,70 zł.   (red)

1 19 mar 13:10

Za dużo tłuszczu

0 19 mar 12:05

Zagłębie trzody i bydła

Demonstracja w Bożacinie

0 19 mar 12:01

Zmiany w Krajowym Programie Restrukturyzacji

Zmianie uległy także warunki ubiegania się o wsparcie z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej - przetwarzanie produktów rolnych na cele energetyczne”. Dotyczą one terminu zakończenia realizacji inwestycji. Został on wydłużony do 30 września 2011 r. Zaś ostateczny termin wypłaty pomocy przez ARR został wydłużony do 30 września 2012 r.

0 19 mar 11:58

Forum postępu rolniczego w Świnkowie

5 19 mar 11:50

Nasze strony

1 18 mar 14:30

Gmina Miejska Górka

6 04 mar 12:56

Gmina Jutrosin

1 04 mar 12:56
Popularne w Informacje

Brak popularnych