05 kwi / Ireny, Wincentego

Wniosek o odroczenie składek ZUS gotowy !

Autor: alf 28 mar 11:18
Mogą z niego skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, którzy ze względu na epidemię koronawirusa, chcą odroczyć płatność składek na ubezpieczenia społeczne.

Regulacje przeznaczone są dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości. Wystarczy wypełnić uproszczony wniosek, w którym należy podać podstawowe dane, takie jak m. in. NIP, REGON lub PESEL.

 

W treści wniosku należy zaznaczyć odpowiednią kratkę, w zależności od tego, o co wnioskujemy, np. odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie układu ratalnego, zawieszenie spłaty już posiadanej umowy o odroczenie. Okres przesunięcia to 3 miesiące. We wniosku należy również pokrótce wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową wnioskodawcy – informuje Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

 

Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS. Jeżeli Zakład pozytywnie rozpatrzy sprawę, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu umowy, należy ją przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę przedsiębiorca powinien przekazać do ZUS. W czasie epidemii można wysłać skan, a oryginał dostarczyć później.

Wszystkie informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców, zasiłku za czas kwarantanny, opieki nad dzieckiem, orzecznictwa lekarskiego i kontaktu z pracownikami ZUS podczas stanu epidemii, dostępne są na stronie internetowej ZUS, w zakładce „koronawirus”.

Ostatnie komentarze