01 cze / Justyna, Anieli, Konrada

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – ważne informacje!

Autor: Materiały Partnera 28 kwi 10:00
Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych stają przed ważnym wyborem – jaką szkołę ponadpodstawową wybrać i z czym związać swoją przyszłą karierę zawodową.

Pomagamy im w tym, prezentując ofertę szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu krotoszyńskiego. Warto podkreślić, że wszystkie nasze szkoły posiadają silną i stabilną pozycję w regionie, oferują wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, dobre wyposażone pracownie oraz ciekawe zajęcia pozalekcyjne.

 

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych w powiecie krotoszyńskim:

Rekrutacja 2020/ 2021 do szkół ponadpodstawowych w powiecie krotoszyńskim jest realizowana w systemie elektronicznym vEdukacja Vulcan.

System rejestracji Kandydata jest dostępny pod adresem:

https://powiatkrotoszynski.edu.com.pl lub powiatkrotoszynski.edu.com.pl.

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNEGO:

od 11.05.2020 do 23.06.2020 do godz. 15:00 - rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej i składanie podań w szkole pierwszego wyboru,

od 26.06.2020 do 30.06 2020 do godz. 15:00 – kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru potwierdzone kopie świadectwa ukończenia szkoły i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty),

13.07.2020 o godz. 10:00 – ogłoszenie list zakwalifikowanych kandydatów do szkół (informacja na stronie elektronicznego naboru po zalogowaniu się kandydata na swoje konto oraz listy wywieszone w szkołach ponadpodstawowych),

od 13.07.2020 godz. 10:00 do 20.07.2020 do godz. 15:00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,

21.07.2020 godz. 13:00 - publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc,

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO:

od 22.07.2020 do 27.07.2020 do godz. 15:00 - rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej i składanie podań w szkole pierwszego wyboru,

17.08.2020 o godz. 10:00 – ogłoszenie list zakwalifikowanych kandydatów do szkół (informacja na stronie elektronicznego naboru po zalogowaniu się kandydata na swoje konto oraz listy wywieszone w szkołach ponadpodstawowych),

od 17.08.2020 godz. 10:00 do 21.08.2020 do godz. 15:00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,

24.08.2020 godz. 13:00 - publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc

 

UWAGA:

Niektóre terminy związane z harmonogramem rekrutacyjnym mogą ulec zmianie w związku z sytuacją związaną z epidemią COVID-19. Informacje będą podawane na bieżąco na stronach internetowych: MEN, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, szkół ponadpodstawowych i innych.

Powiązanie z artykułem
Krotoszyński Kołłątaj – twoja droga do przyszłości

Zobacz artykuł
Powiązanie z artykułem
Cerama – Dobra szkoła, dobry wybór, dobra przyszłość

Zobacz artykuł
Powiązanie z artykułem
ZSP nr 2 im. K.F. Libelta w Krotoszynie – kształcimy ludzi sukcesu

Zobacz artykuł
Powiązanie z artykułem
TRÓJKA - szkoła, na którą zasługujesz! Kierunki, o których marzysz!

Zobacz artykuł
Powiązanie z artykułem
Koźmiński Zamek - z maturą, atrakcyjnym zawodem, odważnie w przyszłość!

Zobacz artykuł
Ostatnie komentarze