/ Ireny, Kleopatry, Jana

Powiatowy Urząd Pracy. Bezzwrotna pożyczka dla organizacji pozarządowych

Autor: alf 01 wrz 19:15
Tarcza Antykryzysowa 4.0 rozszerzyła krąg podmiotów o organizacje pozarządowe, które mogą skorzystać z bezzwrotnej pożyczki w wysokości 5000 zł. Jest jednak jeden warunek.

W ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0 o bezzwrotną pożyczkę w wysokości 5000 zł z urzędu pracy, ubiegać się mogą organizacje pozarządowe (NGO). Również te nieprowadzące działalności gospodarczej, jak choćby fundacje czy stowarzyszenia, których przychód w poprzednim roku bilansowym nie przekroczył 100 000 złotych.

 

Informacja o wysokości przychodu przedstawiana jest w formie oświadczenia przy składaniu wniosku o pożyczkę. Maksymalna wysokość pożyczki dla organizacji pozarządowej to 5000 zł, jednak nie więcej niż 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym – wyjaśnia Małgorzata Grzempowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie.Jednak podstawowym warunkiem jej otrzymania jest prowadzenie działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Zaś warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności statutowej lub gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Po spełnieniu tego warunku, pożyczka będzie umorzona automatycznie, bez jakichkolwiek dodatkowych wniosków.

Wniosek o pożyczkę 5000 zł z Tarczy Antykryzysowej dla organizacji pozarządowej należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie w formie papierowej lub elektronicznie.

Więcej informacji TUTAJ !

Ostatnie komentarze