13 lip / Henryka, Kingi, Andrzeja

Powiat krotoszyński. Przeprowadzą ewidencję budynków i gruntów

Autor: alf 31 maj 10:24
Wykonane zostaną niezbędne pomiary terenowe. Uczyni to wyspecjalizowana firma.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków polega na wykonaniu działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych w celu dostosowania istniejącej ewidencji do wymogów określonych przepisami.

W związku z powyższym podczas prac modernizacyjnych wykonane będą niezbędne pomiary terenowe oraz pozyskiwane informacje dotyczące budynków i lokali.   

Prace wykona firma GEOKART z Rzeszowa. Szczegółowa data ich przeprowadzenia na terenie poszczególnych gmin powiatu krotoszyńskiego zostanie podana niebawem. 

 

Dla uniknięcia ewentualnych błędów i pomyłek uprasza się zainteresowanych o udostępnienie osobom wykonującym prace modernizacyjne wszelkich danych o nieruchomościach, mających wpływ na wpisy w ewidencji gruntów, budynków i lokali - wskazuje starosta, Stanisław Szczotka.

Możliwość komentowania została wstrzymana.