19 wrz / Januarego, Konstancji, Teodora

Opryski na terenie leśnictw Jelonek i Sokołówka

Autor: Materiały Partnera 22 maj 09:09
W maju na terenie leśnictw Jelonek i Sokołówka odbędą się lotnicze zabiegi ratownicze w naszych dąbrowach.

Wyniki corocznych obserwacji wskazują na rozwinięcie się gradacji zwójki zieloneczki. Liczebność tego szkodnika zaczęła zagrażać trwałości naszych dąbrów. Dlatego podjęto decyzję o jego zwalczaniu.

Opryski będą wykonane biologicznym preparatem FORAY 76B, którego substancją czynną jest Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki. Bakteria ta powoduje chorobę układu pokarmowego gąsienic. Przestają one żerować i po kilku dniach giną. Zastosowany biopreparat jest szkodliwy tylko dla owadów żerujących na liściach, będąc jednocześnie nieszkodliwym dla innych organizmów np. ptaków żywiących się gąsienicami. Nie zakłóca więc łańcuchów pokarmowych w ekosystemach. Nie jest również toksyczny dla ludzi.

 

Ingerencja w naturalne procesy w lesie jest zawsze ostatecznością i poprzedza ją wiele badań. Leśniczowie prowadzą ciągły monitoring stanu lasu, składając meldunki o występowaniu (bądź nie) rozmaitych organizmów mogących stanowić zagrożenie dla drzewostanów. W przypadku zaobserwowania zwiększającej się liczebności jakiegoś szkodnika obejmuje się go szczegółowym monitoringiem pozwalającym ocenić zasięg i zagrożenie dla trwałości lasu. Wtedy pracowników nadleśnictw wspiera Zespół Ochrony Lasu (ZOL), wyspecjalizowana komórka powołana przy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Zadaniem ZOL jest m.in. doradztwo dla nadleśnictw w zakresie ochrony lasu.

Zanim podjęto decyzję o oprysku naszych drzewostanów, sprawdzano, czy liczebność szkodników jest rzeczywiście tak duża, jaki jest stan zdrowotny i rozwój larw. Szczególnie ważne jest precyzyjne określenie terminu zabiegu, aby gąsienice były w odpowiedniej fazie rozwoju.

Skutkiem oprysku ma być poprawa kondycji dębów osłabionych przez ostatnie suche i gorące lata.

Ostatnie komentarze