23 wrz / Tekli, Boguslawa, Linusa

Nowe obowiązki i uprawnienia kierowców aut oraz policji.

Autor: A.F. 07 lis 10:10
Dziś weszły w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego.

- Zawarliśmy w nim nowe obowiązki i uprawnienia kierowców aut oraz kontrolujących. Jednocześnie doprecyzowaliśmy istniejące w tym zakresie przepisy - mówił Mariusz Kamiński, szef MSWiA. 

Głównym celem zmian jest doprecyzowanie dotychczasowych procedur działania na przykład policji.

Zmiany w kontrolach drogowych

Dotyczy to m. in. kwestii miejsc postoju pojazdów organów kontroli ruchu drogowego w czasie kontroli. Teraz podczas prowadzenia działań kontrolnych dopuszcza się postój radiowozu w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Zmiany w kontrolach

Rozporządzenie daje teraz możliwość wpuszczenia kierowcy kontrolowanego pojazdu do radiowozu. Policjant może to zrobić, jeśli na przykład kierowca zadeklaruje chęć zapłaty mandatu za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego.
Oprócz tego od dziś w sytuacji przeprowadzania tzw. "szybkich testów trzeźwości", policjant w mundurze nie musi legitymować się każdemu kierowcy.

Zawarte w rozporządzeniu nowe regulacje dotyczą ponadto zrywania plomb w celu kontroli przewożonych odpadów. W razie wątpliwości co do przewożonego ładunku kontrolującemu wolno zerwać plombę zabezpieczającą. Przepisy określają także warunki wykonywania kontroli transportu odpadów przez inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska oraz procedury dotyczące kontroli pojazdów służb specjalnych. 

Od dziś do kontroli, tak jak obecnie, zatrzymać kierowców mogą: policjanci, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusze Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celno-Skarbowej, straży gminnych, straży leśnych oraz straży parku, jak również osoby działające w imieniu zarządcy drogi w obecności policjanta lub inspektora. Nowym uprawnionym do kontroli w zakresie transportu odpadów (w obecności wybranych uprawnionych, na przykład policjanta) są inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Rozporządzenie określa też nowe uprawnienie funkcjonariuszy, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia. "Policjant, a także inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej, podczas kontroli drogowej, mogą sprawdzić przebieg zarówno zatrzymanego do kontroli pojazdu, jak i pojazdu przewożonego na przykład na lawecie" - czytamy w komunikacie. Aktualny przebieg zostanie wpisany do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

 

Ostatnie komentarze