13 sie / Diany, Hipolita, Poncjana

Krotoszyn. Kary za zwłokę w rejestracji pojazdu

Autor: M.P. 03 sty 14:55
Kupiłeś lub sprzedałeś samochód? Albo sprowadziłeś auto z terenu Unii Europejskiej?

Musisz wybrać się do starostwa, by nowy pojazd zarejestrować lub powiadomić o jego nabyciu albo zbyciu. Od stycznia 2020 roku weszły bowiem w życie przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nakładające kary na właścicieli pojazdów, którzy nie dopełnią swoich obowiązków.

- Kary pieniężne w wysokości od 200 do 1000 zł będą nakładane w dwóch przypadkach - wobec właściciela pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa UE, który nie dokona rejestracji w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia oraz wobec właściciela pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP, który w terminie nieprzekraczającym 30 dni, nie zawiadomi starosty o jego nabyciu lub zbyciu – wskazuje Janusz Hyliński, naczelnik wydziału komunikacji w krotoszyńskim starostwie.

Co ważne, nowe przepisy nie będą działać wstecz, więc nie będą się odnosić do dowodów własności pojazdów wystawionych przed 1 stycznia 2020 roku.

Ostatnie komentarze