29 mar / Wiktoryna, Helmuta, Eustachego

Koźmin. Będzie żłobek

Autor: ola 19 lut 08:40
Już kilkukrotnie informowaliśmy o planach koźmińskiego samorządu na stworzenie żłobka dla najmłodszych dzieci.

Koźmin. Będzie żłobek

Gminie Koźmin Wlkp.  udało się pozyskać prawie 1,5 mln zł ze środków unijnych na stworzenie Klubu Malucha przy ul. Klasztornej. Dzięki pozyskanym pieniądzom, jeszcze w tym roku ma powstać żłobek, w którym opieką zostanie objętych 30 dzieci w wieku do trzech lat.

Koźmin. Będzie żłobek

O planach koźmińskiego samorządu na stworzenie żłobka w pomieszczeniach dawnej szkoły podstawowej nr 3 informowaliśmy już w ubiegłym roku. Z tamtych planów wynikało, że dzięki adaptacji tego budynku uda się stowrzyć żłobek. Teraz okazuje się, że placówka ma szansę zacząć swoją działalność już we wrześniu br. 

Koźmin. Będzie żłobek

6 lutego Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 ogłosił listę rankingową projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Gmina Koźmin Wielkopolski znalazła się na 1 miejscu tej listy rankingowej z dofinansowaniem w wysokości 1 463 449,32 zł. Całkowita wartość tego projektu to kwota 1 606 009,32 zł.

Koźmin. Będzie żłobek

To wspaniała wiadomość dla koźmińskiego samorządu i rodziców najmłodszych dzieci. – mówi wiceburmistrz Jarosław Ratajczak. – Od dawna widzieliśmy potrzebę otwarcia żłobka w Koźminie Wlkp. gdyż tego typu placówki brakowało w naszej ofercie edukacyjnej. Mieszkańcy Koźmina Wielkopolskiego wielokrotnie kierowali do nas wnioski w tej sprawie. Cieszymy się, że w tym roku udało nam się pozyskać środki unijne i nasz cel zostanie osiągnięty. W Klubie Malucha najmłodsze dzieci znajdą fachową opiekę, a ich rodzice będą mogli spokojnie skupić się na pracy zawodowej.

Koźmin. Będzie żłobek

Klub Malucha rozpocznie działalność we wrześniu tego roku. Do tego czasu zostaną zaadaptowane pomieszczenia na parterze budynku po SP Nr 3 przy ul. Klasztornej. Zakupione zostanie wyposażenie Klubu. Zatrudnienie ma znaleźć tam 7 osób, a placówka będzie czynna w godz. od 6.30 do 16.30. Rekrutację do Klubu Malucha będzie prowadziło Przedszkole Parkowe Skrzaty.

Koźmin. Będzie żłobek


W pozyskanym dofinansowaniu są zabezpieczone środki na: prace adaptacyjne, zakup wyposażenia, a także utrzymanie żłobka do sierpnia 2022 r. Później, działalność placówki musi być kontynuowana przez co najmniej dwa lata w ramach tzw. ciągłości projektu.

Ostatnie komentarze