02 cze / Marianny, Marcelina, Piotra

Jednoosobowy protest pod krotoszyńskim sądem

Autor: M.P. 02 gru 13:29
Wczoraj w kilkudziesięciu miastach w Polsce odbywały się manifestacje pod hasłem „Solidarni z sędziami”.

Protestujący domagali się przywrócenia do pracy zawieszonych sędziów oraz uniezależnienia sądów od władzy Prawa i Sprawiedliwości.

Protest odbył się również przed sądem rejonowym w Krotoszynie. Wzięła w nim jednak udział tylko jedna osoba – pochodząca z Krotoszyna posłanka Lewicy – Małgorzata Propop-Paczkowska.

Przedstawicielka „Wiosny” stała na schodach krotoszyńskiego sądu trzymając transparent: „Sędzia P. Juszczyszyn naszym bohaterem”.

Sędzia Paweł Juszczyn został odwołany przez ministra sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobrę – z delegacji do sądu rejonowego w Olsztynie.

Sędzia Paweł Juszczyn, rozpatrując apelację w sprawie, w której w pierwszej instancji orzekał sędzia nominowany przez nową Krajową Radę Sądownictwa i po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – chciał sprawdzić, czy sędzia pierwszej instancji spełnia wymogi niezależności i niezawisłości. Wezwał więc dyrektora Kancelarii Sejmu, pod rygorem skazania na grzywnę, do dostarczenia w ciągu tygodnia utajnionych list poparcia kandydatów do KRS.

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów wszczął przeciwko Pawłowi Juszczynowi postępowanie dyscyplinarne w związku z m.in. „uchybieniem godności urzędu”.

 

Ostatnie komentarze