07 lip / Cyryla, Estery, Metodego

Rozdrażew. Nowe zasady odbioru śmieci

Autor: alf 02 maj 12:08
Przepisy weszły w życie 1 maja 2020 r.

Regulacje związane są z obowiązującym od 1 maja nowym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie. Ten zawiera zasady dotyczące częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, do których zaliczamy m.in. miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, sklepy, cmentarze czy budynki użyteczności publicznej.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie:

częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne powinny być odbierane - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

bioodpady w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie od listopada do marca - raz na miesiąc;

odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Ostatnie komentarze