14 sie / Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana

Krotoszyn. PCPR wprowadza ograniczenia w funkcjonowaniu

Autor: alf 26 maj 06:07
Wynikają one z obostrzeń nałożonych w związku z pandemią koronawirusa i zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno pracownikom PCPR, jak i petentów.

Oto najważniejsze zasady i wytyczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

- pracownicy jednostki pracują od 7.00 do 15.00 w dni robocze.

- klienci przyjmowani są tylko w dni robocze od godz. 9.00 do 12.00, w pozostałych godzinach po telefonicznym ustaleniu z danym pracownikiem.

- w punktach Obsługi Klienta można odbierać i uzupełniać dokumenty, składać wnioski o wydanie orzeczenia, legitymacji, karty parkingowej, wnioski o dofinansowanie (m.in. turnusu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się).

- wszystkie sprawy można załatwiać również za pośrednictwem skrzynki podawczej (PARTER – hol budynku przy ul. Floriańskiej 10), poczty elektronicznej ([email protected], Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności -  [email protected]), poczty tradycyjnej lub telefonicznie pod numerem 62 722 88 91/92.

- posiedzenia składów orzekających odbywać się będą bez osobistego stawiennictwa osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego wówczas, gdy lekarz orzecznik uzna złożoną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia. W uzasadnionych przypadkach strona zostanie wezwana do osobistego stawiennictwa.

- klienci w trakcie wizyty w jednostce zobowiązani są do:

zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki albo przyłbicy ochronnej oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika PCPR,

dezynfekcji rąk przy punktach obsługi klientów w budynku PCPR (piętro I i II), w których dostępny jest żel do dezynfekcji,

zachowania dystansu 2 m od innych osób.

 

Ostatnie komentarze