14 sie / Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana

Krotoszyn. Dzienny Dom Seniora ponownie otwarty

Autor: alf 02 cze 07:05
Ruszył nabór i można składać wniosek o przyjęcie.

Dzienny Dom "Senior+" przeznaczony jest dla mieszkanek i mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn, nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Dom świadczy usługi dla grupy 30 osób i funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

KRYTERIA REKRUTACJI

 

O pobyt w Domu mogą ubiegać się osoby wymagające częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, które:

są nieaktywne zawodowo,

ukończyły 60 rok życia,

posiadają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Krotoszyn.

Do Domu kierowane są osoby spełniające kryteria, o których mowa w ust. 1 wyrażające gotowość do regularnego uczestnictwa według następującej kolejności:

samotnie gospodarujące, pozostające w faktycznym związku małżeńskim i nieposiadające rodziny w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej;

samotnie zamieszkujące, których rodzina zamieszkuje poza terenem Miasta i Gminy Krotoszyn;

samotnie zamieszkujące, których rodzina zamieszkuje na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn;

zamieszkujące wspólnie z rodziną.

Pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsca w Domu mają osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O REKRUTACJI TUTAJ ! 

Ostatnie komentarze