14 sie / Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana

Gmina Kobylin. Kolejne komputery dla uczniów uczących się w domu

Autor: M.P. 24 maj 13:55
Władze gminy Kobylin po raz kolejny wystąpiły o dotację na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej.

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Program „Zdalna Szkoła +” w kwietniu gmina Kobylin otrzymała 60 tys. zł na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli ze szkół w gminie Kobylin – pisaliśmy o tym tutaj.

 

Tym razem władze gminy Kobylin również złożyły wniosek.

Wniosek naszego samorządu został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 75 tys. złotych – wskazuje Tomasz Lesiński, burmistrz Kobylina.

 

Dzięki temu zakupione zostaną 32 komputery, które posłużą zarówno uczniom jak i nauczycielom ze szkół w gminie Kobylin.

Powiązanie z artykułem
Laptopy dla uczniów kobylińskich szkół

Zobacz artykuł
Ostatnie komentarze