02 gru / Balbiny, Bibianny, Pauliny

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Autor: alf 22 maj 13:39
Zorganizowaliśmy z tej okazji konkurs. Zaś hasło tegorocznych obchodów to „25 lat działań na rzecz różnorodności biologicznej”.

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został ustanowiony w 1994 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w celu podniesienia wiedzy i uświadomienia wagi różnorodności biologicznej. Początkowo święto było obchodzone 29 grudnia, w rocznicę wejścia w życie Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej. Aby ułatwić planowanie i organizację obchodów w wielu krajach, gdzie okres pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem jest tradycyjnie wykorzystywany jako czas urlopów, w 2000 r. datę obchodów przesunięto na 22 maja - rocznicę konferencji w Nairobi, gdzie przyjęto uzgodniony tekst Konwencji.

 

Z okazji święta różnorodności biologicznej „Gazeta Krotoszyńska” wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska krotoszyńskiego starostwa zorganizowała konkurs dla dzieci i młodzieży ! Można jeszcze wziąć w nim udział !

 

Los ludzkości jest ściśle związany z różnorodnością biologiczną. Jest ona niezbędna do zapewnienia ludzkości dobrobytu, zmniejszenia ubóstwa poprzez dostarczanie podstawowych dóbr i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Ponad 3 mld ludzi jest uzależnionych od różnorodności biologicznej obszarów morskich i przybrzeżnych, a egzystencja ponad 1,6 mld ludzi opiera się na zasobach lasów - drewnie, runie leśnym i zwierzynie – wyjaśnia w komunikacie Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.

 

Jednocześnie GDOŚ zwraca uwagę, że degradacja siedlisk i utrata różnorodności biologicznej zagrażają egzystencji ponad 1 mld ludzi żyjących w krajach suchych i półsuchych. Dlatego też, dla ograniczenia ubóstwa i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, konieczne jest rozwijanie strategii ochrony różnorodności biologicznej.

 

Tym ma zająć się m. in. Komisja Europejska, która zobowiązała się do ochrony 30% ziemi i oceanów w UE do 2030 roku w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. 10-letni plan zawiera zobowiązania do ograniczenia stosowania chemicznych pestycydów o 50 procent i sadzenia drzew o wartości 3 mld euro. Nowa strategia ma zostać przedstawiona na konferencji ONZ w sprawie różnorodności biologicznej w Kunming w 2021 roku.

 

W obrębie 30 procent obszarów chronionych jedna trzecia lądów i mórz będzie podlegać „ścisłej ochronie”, co oznacza, że ​​nie powinno być żadnej interwencji człowieka poza minimalnym zarządzaniem w celu utrzymania tego obszaru w dobrym stanie dla dzikiej fauny i flory. Ściśle chronione obszary obejmą lasy pierwotne i staro rosnące, torfowiska, mokradła i murawy. Obecnie tylko 3 procent lądów i 1 procent obszarów morskich podlega ścisłej ochronie. Na ten plan przeznaczono 20 mld euro. Pieniądze będą pochodzić ze środków prywatnych i publicznych na szczeblu UE i krajowym. Znaczna część budżetu klimatycznego UE zostanie również zainwestowana w różnorodność biologiczną.

Ostatnie komentarze