11 gru / Damazego, Waldemara, Daniela

Kiedy ubezpieczenie domu jest obowiązkowe?

Autor: materiał partnera 16 maj 00:00 135 odsłon

Ubezpieczenie domu i mieszkania, co do zasady nie jest polisą obowiązkową. To oznacza, że przepisy prawa i inne państwowe regulacje nie określają tego, że ma być ona zawarta i wykupiona pod groźbą poniesienia konsekwencji jej niewykupienia. Są jednak takie sytuacje, w których trzeba zawrzeć takie ubezpieczenie.

Kredytobiorca i rolnik muszą się ubezpieczyć

Obowiązek pojawia się dopiero przy zaciąganiu kredytu na zakup lub budowę domu. To właśnie bank wymaga wykupienia polisy ubezpieczeniowej, ponieważ w ten sposób chce zabezpieczyć udzielone przez siebie wsparcie finansowe, które zostało przekazane ubezpieczonemu. Bardzo często udzielenie kredytu jest uzależnione właśnie od deklaracji kredytobiorcy, że zaraz po zakupieniu nieruchomości obejmie ją ochroną ubezpieczeniową.

Niekiedy, banki które chcą dodatkowo zachęcić do wykupienia ubezpieczenia oferują obniżenie stopy procentowej kredytu lub obniżenie prowizji. To ma być dodatkowa motywacja dla klienta, by wywiązał się z podjętych przez siebie zobowiązań.

Osoby, które są zobligowane do wykupienia ubezpieczenia, to również rolnicy, którzy posiadają areał użytków rolnych przekraczający 1ha. Zgodnie z ustawą, która reguluje kwestię ubezpieczeń obowiązkowych, taki rolnik musi wykupić dla siebie obowiązkowe OC oraz ubezpieczenie budynków rolniczych. W tym zakresie, za budynki rolnicze uważa się wszystkie obiekty budowlane o powierzchni powyżej 20m2. Budynki muszą być zgodne z przepisami prawa budowlanego, a za takie uważa się wszystkie, które mają fundamenty i pokryte są dachem. Co ważne, nie muszą mieć okien i drzwi. Wyjątek stanowią tutaj budynki przeznaczone do rozbiórki. Tych nie trzeba obejmować ubezpieczeniem. Oznacza to, że rolnik musi zabezpieczyć polisą zarówno swój dom, jak i pomieszczenia, w których trzymane są zwierzęta lub sprzęty.

Jakiej polisy bank oczekuje i dlaczego?

Przede wszystkim, bank oczekuje ubezpieczenie wyłącznie w formie podstawowej. Dla niego istotne jest to, by suma ubezpieczenia równa była co najmniej kwocie kredytu zaciągniętego przez ubezpieczonego. Zdecydowanie jednak lepiej, gdy ubezpieczenie obejmuje całą wartość kupowanego domu (różnice mogą się pojawić, gdy np. połowa wartości domu to wkład własny ubezpieczonego).

Ubezpieczenie murów i stałych elementów na wysokość wartości mieszkania powoduje, że w razie szkody całkowitej (dom nie nadaje się do zamieszkania, a koszt jego remontu przekroczy wartość całego domu), towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci całą sumę ubezpieczenia. To pozwoli na spłacenie zaciągniętego kredytu. Trzeba tu bowiem pamiętać, że ta część umowy powinna być opatrzona cesją na bank – to oznacza, że ubezpieczony zawiera umowę i opłaca składkę, ale suma ubezpieczenia wypłacona zostaje do banku.

Jeżeli wartość sumy ubezpieczenia jest wyższa niż kredyt do spłaty, bank rozlicza tylko tę część, która stanowi zobowiązanie kredytobiorcy. W ten sposób, w razie np. całkowitego spalenia domu, poszkodowany pozostaje co prawda bez dachu nad głową, ale również pozostaje bez kredytu zaciągniętego na wiele lat. To bardzo korzystna sytuacja. Zaczyna bowiem od zera, a nie na minusie. Bez tego rodzaju polisy, nadal byłby bez dachu nad głową, ale z comiesięcznym obciążeniem opłacaną ratą.

Ubezpieczenie nieruchomości z szerszym zakresem

Do ubezpieczenia, które jest wymagane przez bank można dołączyć również ubezpieczenie ruchomości domowych, ale tu cesja nie jest konieczna i samo wykupienie umowy dodatkowej nie jest w żaden sposób obowiązkowe. Kredytobiorcy bardzo często wykupują więc właśnie tylko tę podstawę, ponieważ nie jest ona bardzo kosztowna i pozwala na obniżenie i tak wysokich kosztów. Problem pojawia się jednak dopiero wtedy, gdy nieszczęśliwe zdarzenie doprowadzi do zniszczenia wyłącznie ruchomości domowych. Jeżeli nie ma polisy, to ubezpieczenie nie pokryje kosztów takiego zdarzenia, a kredytobiorca będzie musiał odkupić sobie sprzęty z własnych środków. Mając ubezpieczenie mógłby to zrobić z pieniędzy z polisy.

Skoro więc istnieje taka konieczność przy zaciąganiu kredytu, warto poszukać opcji, która będzie najkorzystniejsza. W tym celu można na przykład porównać oferowane ubezpieczenie domu na ubezpieczenie domu na www.ubezpieczeniemieszkania.pl . Dostępne tam oferty pokazują nie tylko różnice w oczekiwanej składce, ale również różnice w zakresie, co daje znacznie lepszy i pełniejszy obraz aktualnej oferty. Wystarczy bowiem zerknąć na ubezpieczenie domu w PZU na www.ubezpieczeniemieszkania.pl lub na ubezpieczenie domu w Warcie, by już na pierwszy rzut oka zobaczyć, że między poszczególnymi ofertami pojawiają się różnice, można więc dobrać sobie rozwiązanie, które najlepiej będzie pasowało i spełni najbardziej zróżnicowane wymagania.

Ostatnie komentarze
Popularne w Biznes i praca