30 maj / Ferdynanda, Karola, Jana

Kiedy można liczyć na odszkodowanie za zniszczony bagaż?

Autor: materiał partnera 19 kwi 00:00

Nie każdy, kto posiada polisę turystyczną, otrzyma odszkodowanie za zniszczony bagaż. Tego typu świadczenie jest osobną polisą, którą albo musimy dokupić, albo jest dołączana gratis do proponowanego nam pakietu. Jest ona bardzo przydatna pod warunkiem, że wybierzemy ją z głową.

Ubezpieczenia bagażu nie zapewni karta EKUZ lub standardowa polisa turystyczna, jaką wybiera wielu Polaków, kierując się wyłącznie ceną. Tego typu polisa funkcjonuje jako osobne świadczenie w kompleksowym pakiecie ubezpieczenia turystycznego i zazwyczaj obejmuje takie sytuacje jak:

 • kradzież bagażu,
 • jego zgubienie lub zniszczenie,
 • opóźnienie dostarczenia bagażu.

W naszym tekście skupimy się na ryzyku zniszczenia bagażu. Ubezpieczenie się na wypadek tego ryzyka jest bardzo przydatne, jednak nadal większość Polaków szuka w polisie turystycznej wyłącznie dobrego ubezpieczenia kosztów leczenia. To błąd, bo policyjne i lotnicze statystyki pokazują, że do sytuacji zniszczenia naszego bagażu – a więc mienia niezbędnego podczas naszej podróży – dochodzi stosunkowo często, a właśnie problemy z jego uszkodzeniem to najczęstsze obok kłopotów zdrowotnych przyczyny naszego niezadowolenia z wyjazdu.

Ile kosztuje ta polisa i co obejmuje?

Ubezpieczenie za zgubiony lub zniszczony bagaż u niektórych ubezpieczycieli (takich jak choćby AXA i TU Europa) dołączane jest do podstawowego pakietu świadczeń w zależności od kraju, jaki wybierzemy. U pozostałych towarzystw – co prześledzimy, porównując ubezpieczenia turystyczne online – dopłata uzależniona jest od wysokości sumy ubezpieczenia i wynosi od kilku złotych przy sumie ubezpieczenia 500 i 1000 zł, poprzez kilkanaście złotych za sumę ubezpieczenia rzędu 2 tysięcy, po kilkadziesiąt złotych (suma rzędu 5 tys. i więcej).

Pamiętajmy jednak, że poszczególni ubezpieczyciele inaczej podają zakres ubezpieczenia i definiują pojęcie bagażu. Niektórzy bardzo enigmatycznie definiują, że bagaż to rzeczy osobiste podróżnego, inni precyzyjnie wymieniają zarówno samą torbę podróżną lub walizkę (co jest b. ważne, gdyż – jak wiemy – tego typu torby bywają drogie), jak i jej potencjalną zawartość. Im bardziej szczegółowo podawane są przedmioty objęte ubezpieczeniem, tym lepiej dla nas, ponieważ nie każdy ubezpieczyciel obejmuje ochroną:

 • sprzęt elektroniczny, komputerowy i fotograficzny,
 • dokumenty, papiery wartościowe, środki płatnicze i gotówkę,
 • biżuterię i inne cenne przedmioty,
 • wózek inwalidzki lub dziecięcy,
 • sprzęt sportowy.

Kiedy otrzymamy odszkodowanie, a kiedy nie?

Odszkodowanie za zniszczony lub zgubiony bagaż uzyskamy tylko wtedy, gdy objęte ubezpieczeniem szkody powstały na skutek konkretnych wydarzeń.Pamiętajmy, że każdy ubezpieczyciel inaczej definiuje pojęcie zniszczenia bagażu, a w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) w zależności od towarzystwa wymieniane są konkretne sytuacje, takie jak:

 • skutek działania żywiołów (pożar, huragan, powódź, grad, lawina, uderzenie pioruna, trzęsienie, osunięcie lub zapadnięcie się ziemi itp.),
 • wypadki komunikacyjne na lądzie, na morzu bądź w powietrzu,
 • udokumentowane zaświadczeniem lekarskim nieszczęśliwe wypadki lub nagłe zachorowania, które spowodowały brak możliwości zabezpieczenia bagażu,
 • zniszczenie bagażu powierzonego zawodowemu przewoźnikowi (na podstawie dokumentów przewozowych) lub profesjonalnej przechowalni (na postawie pokwitowania),
 • zniszczenie bagażu przechowywanego w bagażniku lub przyczepie samochodowej pojazdu ustawionego na parkingu strzeżonym,
 • zniszczenie bagażu pozostawionego w pokoju hotelowym,
 • uszkodzenie lub zniszczenie bagażu na skutek nieudanej próby kradzieży (na podstawie protokołu policyjnego).

W każdym wypadku zniszczenia lub uszkodzenia bagażu musimy potwierdzić zajście zdarzenia i zgłosić to ubezpieczycielowi, dochowując wszelkich procedur. Bardzo ważna jest uważna lektura OWU, gdyż wielu ubezpieczycieli nie tylko nie obejmuje ochroną tych elementów bagażu, na których najbardziej nam zależy (a więc laptopa, drogiego aparatu fotograficznego, pieniędzy itp.), ale stosuje bardzo rygorystyczne wyłączenia odpowiedzialności. W większości wypadków nie otrzymamy odszkodowania, jeśli do zniszczenia bagażu doszło wskutek naszego roztargnienia lub zaniedbania, a w skrajnych przypadkach do zniszczenia sprzętu musi dojść w naszej obecności!

Dlatego jeśli decydujemy się na ubezpieczenie bagażu, nie kierujmy się jego ceną, lecz zakresem ochrony – tylko wtedy polisa turystyczna będzie naszą pomocą, a nie źródłem rozczarowań. Pamiętajmy również, że ubezpieczenie nie zwalnia nas z odpowiedzialności za swój bagaż – pilnujmy go i unikajmy sytuacji, które mogłyby spowodować, że ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty odszkodowania.

Ostatnie komentarze