Antyspam
ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY
R E K L A M AA1 - Meble Doktór

Zabytki

A A A

 

Krotoszyn  

 

Ratusz – zbudowany pośrodku prostokątnego Rynku; murowany, wzniesiony z inicjatywy burmistrza Jana Dobrowolskiego w 1689 r.; przebudowany w XIX wieku w stylu neorenesansowym ze smukłą, barokową wieżą z zegarem i niewielkim balkonem, zakończoną ażurowym hełmem z latarnią. Obecnie jest siedzibą m. in. Urzędu Stanu Cywilnego.

Kościół farny św. Jana Chrzciciela – zbudowany w latach 1592 – 1597 z inicjatywy Jana Rozdrażewskiego dla braci czeskich, w 1601 przekazany katolikom. Budowla trójnawowa, bazylikowa stylu późnogotyckim, z kwadratową nietynkowaną wierzą.

Kościół św. św. Fabiana i Sebastiana – powstał w ok. 1572 r; drewniany, pokryty dachem z gontu; wewnątrz znajduje się zabytkowy ołtarz oraz barokowe rzeźby i dwa konfesjonały w stylu rokoko. Odrestaurowany w XIX w.

Kościół św. Piotra i Pawła – wzniesiony w latach 1767 – 74 według projektu Karola Franta, budowla barokowa z wieżą od strony zachodniej, ozdobne wnętrze późnobarokowe, ambona w kształci łodzi.

Klasztor Trynitarzy z 1733 r., nad wejściem znajdują się herby Pilawa i Mniszchów fundatorów i Marii i Józefa Potockich. Obecnie znajduje się tutaj galeria “Refektarz” oraz Muzeum Regionalne i biuro PTTK.

Zespół kościelny poewangelicki:
• Kościół św. Andrzeja Boboli
– powstały w latach 1788 – 90 na planie koła według projektu Szymona Zugi, klasycystyczny, pod koniec lat 70 – tych minionego stulecia wykonano nowy ołtarz główny, do dziś zachowały się XIX - wieczne organy.
• Murowana pastorówka z 1846 r. obecnie plebania.
• Dom kantora z połowy XIX w. przy ul. Lipowej, naprzeciwko plebanii.

Kościół św. Marii Magdaleny – zbudowany w 1755r. z inicjatywy proboszcza Piotra Rokossowskiego; odnawiany w latach 1830 i 1970. Ok. 2000 roku obok niewielkiego, drewnianego kościoła o zrębowej konstrukcji stanęła nowa murowana świątynia.

Pałac Rozdrażewskiego i Gałeckich – znajdujący się pośrodku parku, powstały ok. 1585 r. w miejscu dawnego dworku. Jest to barokowa budowla piętrowa, na planie kwadratu, nad wejściem znajduje się żeliwny balkon, a wyżej herb Gałeckich Junosza.

Park krajobrazowy założony w 1685 jako ogród włoski, powiększono go w 1819r.; rosną tu klony, dęby, lipy a także drzewa egzotyczne. Można przysiąść na ławeczkach, podziwiać dwa stawy. Od strony południowej stoi pomnik ku czci żołnierzy 6 pułku artylerii lekkiej, poległych w czasie II wojny światowej.

Krotoszanka – najstarszy zachowany dom szczytowy w mieście, znajduje się przy ul. Koźmińskiej 36, w latach1957 – 1992 było siedzibą krotoszyńskiego muzeum.

Arsenał z 1823 roku przy ul. Rawickiej 8, klasycystyczny.


 

Koźmin Wielkopolski

 

Zamek koźmiński – wzniesiony z cegieł w stylu gotyckim w XIV w. przez Maćka Borowica, kilkakrotnie przebudowywany na przestrzeni wieków - w II połowie XVI w. przez Górków, w XVII przez ród Sapiehów. Z pierwotnego wyglądu do dziś nie zmieniono jedynie nieotynkowanej wieży i piwnic. Do XIX w. zamek służył jako siedziba kolejnym właścicielom, potem zaadaptowany został do użytku szkolnego. Dziś obiekt służy Zespołowi Szkół Rolniczych, a w baszcie znajduje się Muzeum Ziemi Koźmińskiej.

Kościół farny św. Wawrzyńca – zbudowany w 1462 r. z inicjatywy Hińczy z Rogowa jako gotycki, przebudowany w XVII w. na barokowy; świątynia murowana i otynkowana, trójnawowa w typie bazylikowym z wieżą od strony zachodniej. Wewnątrz znajduje się zabytkowy ołtarz główny powstały w 1632 r., w nawach bocznych sześć ołtarzy barokowych i rokokowych; kaplicę Przyjemskich, w której mieści się nagrobek Katarzyny Weyherowej, oddziela późnorenesansowa krata.

Zespół pobernardyński:
• Kościół św. Stanisława
– zbudowany w latach 1648 – 70, barokowy, wnętrze bogato zdobione rzeźbami z XVII/XVIII w. wykonanymi przez Franciszka Braumbachera (m.in. okazała ambona z 1725 r.), do świątyni prowadzi dziedziniec krużgankowy.
• Klasztor bernardynów – budowla przykościelna wzniesiona w 1725 r. po kasacie zakon w 1818 r. władze pruskie przekształciły ją w więzienie, w 1936r znajdował się tu zakład poprawczy. W okresie okupacji hitlerowskiej znów stała się więzieniem najpierw dla mężczyzn, później dla 300 kobiet.

Kościół Św. Trójcy – drewniany, kryty gontem, późnogotycki z 1570 r. w północnej części miasta; przy świątyni rozciąga się cmentarz parafialny, na którym znajduje się m. in. mogiła poległych powstańców wielkopolskich, oraz groby zmarłych w więzieniu podczas okupacji kobiet, a także stare murowane grobowce.

Muzeum Ziemi Koźmińskiej – od 22 XII 1988r ma swoją siedzibę wieży zamku, składa się z 5 sal. Wystawa obejmuje m. in. zbiory dokumentujące historię miasta i okolicy, działalność szkół i organizacji, a także zasłużone osoby. Od 2000r. zwiedzać można odrestaurowaną salę renesansową z kominkiem z piaskowca i wystrojem z XVI w.

Stary Rynek – mimo niewielkich rozmiarów nadal stanowi ośrodek miasta, otaczające go uliczki zabudowane są kamienicami z XVIII i XIX w. Rynek objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską.

Wiatrak koźlak – z 1868r. zachował się przy drodze do Krotoszyna.


Kobylin

 

Ratusz – gmach pośrodku Rynku, zbudowany w 1849r., prezentuje styl „okrągłego łuku”, znajduje się na nim herb miasta oraz tablica upamiętniająca przemianowanie rynku.

Kościół św. Stanisława – gotycka świątynia, zbudowana na miejscu dawnego drewnianego kościoła w latach 1512 – 18 z inicjatywy Mikołaja Kobylińskiego, rozbudowana w XVI wieku, w z 1707 uległa pożarowi, odbudowano ją w 1782 r.; nietynkowana. Wewnątrz na głównym ołtarzu znajduje się tryptyk ukazujący dzieje św. Stanisława Męczennika, na uwagę zasługuje również zabytkowa kropielnica z okresu renesansu. Przy kościele znajduje się cmentarz parafialny.

Zespół bernardyński:
• Kościół Narodzenia Pańskiego
– budowla powstała w XV w. z inicjatywy Jana Klimaka Wierzbiętę Kobylińskiego, w podziemiach kościoła pochowano Samuela Twardowskiego, poetę tworzącego w XVII w. Do świątynie prowadzą ozdobione płaskorzeźbami drzwi x 1726 r., w barokowej kruchcie znajduje się renesansowy nagrobek Jana Konarskiego, a nad głównym barokowo – regencyjnym ołtarzem z XVIII w. wisi obraz Pokłon pasterzy, po bokach widnieją rzeźby Trzech Króli. Przy kościele znajduje się cmentarzyk zakonny oraz drewniana dzwonnica.
• Klasztor bernardynów – powstał w XVII w., ok. 1720 r. przebudowano go w stylu barokowym. Po skasowaniu zakonu w 1831 r. przez władze pruskie budynek stał się siedzibą szkoły. W 1925 przybyli do klasztoru franciszkanie i przebywają tu do dziś. Podczas II wojny światowej mieścił się tu obóz hitlerowski dla sierot z Wielkopolski i Pomorza.

Zabytkowe domy – z przełomu XIX/XX wraz z secesyjną kamienicą przy ul. Wolności.

„Mikołaj” – odrestaurowany i przeniesiony z Grębowa wiatrak koźlak, usytuowany obecnie na terenie Starego Kobylina.


Zduny

 

Ratusz – wznosi się pośrodku rynku, zbudowany ok. 1684 r. ufundowany przez wojewodę kaliskiego Rafała Leszczyńskiego; budynek z pięciokolumnowym podcieniem od wschodu i trzyspadowym dachem. W XIX w. dobudowano niski budynek kryty dachem naczółkowym..

Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela – barokowy, jednonawowy, powstały w latach 1719 – 33 z inicjatywy księdza Antoniego Baczewskiego; barokowe wyposażenie pochodzi XVII i XVIII w. w jednym z bocznych ołtarzy znajduje się Pieta, przeniesiona z poprzedniego kościoła, nau wagę zasługuje również bogato zdobiona rzeźbami ambona. Przy kościele rozciąga się cmentarz parafialny.

Kościół poewangelicki – barokowo – klasycystyczny, powstał w latach 1789 – 92 (po pożarze miasta) na miejscu dwóch poprzednich drewnianych kościołów dzięki staraniom Maksymiliana Mielżyńskiego; dach świątyni jest dwuspadowy, na kwadratowej wieży – namiotowy. Na murach świątyni widoczne są ślady pocisków po ostrzale hitlerowskim z pierwszego dnia wojny. Po wojnie kościół wykorzystywany był jako magazyn. Obecnie służy jako dom pogrzebowy.

Zabudowa miejska – ok. 60 barokowych budynków pochodzących z XVII i XVIII w. o konstrukcji szachulcowej, drewnianej i szkieletowo – glinianej.

Kaflarnia Zduny - najstarsza kaflarnia w Polsce, która na przemysłową skalę produkuje ozdobne kafle szamotowe.

Izba Muzealna – siedzibą jest zabytkowa kamieniczka; ekspozycja dotyczy historii i etnografii miasta i okolicy, m. in. Wyroby rzemiosła i przedmioty codziennego użytku.


Sulmierzyce

 

Ratusz – okazały budynek pośrodku rynku z 1743 r. Jedyna tego rodzaju budowla w Europie. Drewniany, otynkowany z czterospadowym dachem opartym na kolumnach, z wieżyczką określaną mianem cebulastej i z drewnianymi schodami. Zabytek w latach 1989 – 93 został gruntownie odrestaurowany. Obecnie od 1957 r. mieści się w nim Muzeum Regionalne, którego twórcą był Leon Piątek, zbieracz dokumentów i pamiątek dotyczących przeszłości.

Kościół parafialny NMP Wniebowziętej – prezentuje styl neobarokowy, powstał w 1878r. po pożarze poprzedniego kościoła, z 1868r, w miejscu, w którym znajdował się dawny kościół szpitalny z XVI w. Świątynia trójnawowa z kwadratową wieżą zakończoną cebulastym hełmem. Wewnątrz w prezbiterium umieszczono figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1634r a na filarach późnogotycką Pietę z XVI w.

Kościół poewangelicki – neobarokowy, wzniesiony w 1911r. z wieżą zakończoną cebulastym hełmem. Dziś służy jako kostnica i kościół przedpogrzebowy.

Wiatrak koźlak – jedyny ocalały spośród 12 budowli tego typu z XIX w., stoi przy drodze do Chwaliszewa

Domy - o konstrukcji szkieletowej i wieńcowej z XVIII i XIX w.


Rozdrażew

 

Kościół św. Jana Chrzciciela – zbudowany w 1644r.dzięki staraniom Hieronima Rozdrażewskiego, przebudowany w XIX w. w 1965 r. podwyższono wieżę; późno renesansowy, jednonawowy z barokowym wnętrzem z XVII i XVIII w. nad ołtarzem głównym umieszczony jest nowszy Obraz Chrzest w Jordanie.

Pomnik Powstańców Wielkopolskich – na cmentarzu parafialnym przy drodze do Dobrzycy, upamiętnia poległych powstańców walczących o wyzwolenie regionu.

Domy szczytowe – drewniane, szachulcowe i murowane pochodzące z XVIII i XIX w.

 

 

R E K L A M A
R E K L A M A